Novi GDi ATLAS Zagreba i okolice

LiDAR EquipmentCoverageGDi ATLASGDi ATLAS

GDi ATLAS

GDi ATLAS LOD1

GDi ATLAS LOD1

GDi ATLAS LOD2

GDi ATLAS LOD2

GDi ATLAS LOD2

GDi ATLAS LOD2

GDi ATLAS LOD2

 

GDi GISDATA novi detaljni proizvod za podršku investicijama i optimizaciji gospodarskih aktivnosti u Zagrebu i okolici. GDi GISDATA izvršila je u posljednjih 50 dana novo, svježe i visokorezolucijsko aerofotogrametrijsko i LiDAR snimanje područja Zagreba i okolice u površini od skoro 1000 kvadratnih kilometara u svrhu ažuriranja vlastitih GDi podatkovnih proizvoda. GDi ATLAS proizvodi koriste za podršku investicijama, prostornom razvoju i optimizaciji gospodarskih aktivnosti. Primjeri korištenja GDi ATLASA jesu telekomunikacije, promet, energetika, komunalne usluge, maloprodaja i distribucija, razvoj nekretnina, zaštita prirode i okoliša, upravljanje vodama, prostorno uređenje i čak arheologija. Ovakvi podaci čine gradove i regije ekonomski zanimljivijima i atraktivnijima za zapošljavanje u Europskim okvirima.

GDi GISDATA, 16. svibnja, 2012.

GDi ATLAS proizvodi već godinama pomažu telekom operaterima, lokalnoj i regionalnoj upravi, operaterima usluga prijevoza poput pošte i brze dostave,operaterima energetskih i komunalnih mreža, operaterima distribucije proizvoda i upravljanja voznim parkom, analitičarima rizika od poplava i drugima.

Telekom operateri koriste GDi ATLAS proizvode prilikom razvoja, optimizacije i održavanja mreža. Lokalna i regionalna uprava koristi GDi ATLAS proizvode za podizanje učinkovitosti i transparentnosti svojih poslovnih procesa i bolju komunikaciju s građanima. GDi ATLAS proizvodi pružaju lokalnoj i regionalnoj upravi uvid u stvarno i vrlo ažurno stanje i korištenje prostora, pomažu u planiranju i nadzoru korištenja prostora, upravljanju prostornom regulativom, izdavanju dozvola, upravljanju nekretninama, javnom rasvjetom, komunalnim prihodima i sl.

Novom vlastitom investicijom, GDi GISDATA snimila je u posljednjih 50 dana cijeli prostor Grada Zagreba i gospodarski aktivne okolice kako bi osigurala još svježije i brzo iskoristive podatke raznim korisnicima suvremenih GIS tehnologija na području Zagreba i okolice koji čini najveći dio gospodarske aktivnosti i veliki dio ekonomski vrijednog prostora Republike Hrvatske.

GDi aerfotogrametrijsko i LiDAR snimanje obavljeno je na proljeće 2012. u skladu s dozvolama Državne geodetske uprave Republike Hrvatske te su svi snimci pregledani i odobreni za upotrebu. Rezultati snimanja omogućavaju GDi izradu svježih GDi ATLAS proizvoda kao što su ortorektificirane snimke prostorne rezolucije od 12,5 cm na terenu te 3D modeli zgrada tzv. nivoa detalja dva. Dodatno, ovo će snimanje poslužiti kao osnova za razvoj i ažuriranje drugih GDi ATLAS proizvoda kao što je GDi ATLAS Land5 – pokrov zemljišta u 14 standardnih GDi kategorija u mjerilu 1:5000.

Predsjednik Uprave GDi GISDATA GRUPE, Boran Lončarić, napomenuo je kako ova GDi investicija u visoku rezoluciju snimaka od 12,5 cm na terenu i gustoća LiDAR snimanja od više točaka na kvadratni metar čine GDi ATLAS Zagreba i okolice 2012 ne samo osvježenjem već postojećeg proizvoda već jedinstvenim iskorakom u novu kvalitetu podataka komercijalno raspoloživih gospodarstvu i upravi.

“„GDi GISDATA je prva u regiji obavila snimanje gradova u takvoj kvaliteti LiDAR skeniranja integriranog s optičkim snimkama. Jedinstveni visokorezolucijski GDi ATLAS proizvodi koji će nastati iz ovog snimanja otvaraju nove prilike za javnu upravu i privatni sektor u podršci privlačenja investicija, prostornom uređenju, novoj investicijskoj izgradnji te optimizaciji postojećih gospodarskih aktivnosti na području Zagreba i okolice.

Drago nam je da u današnje doba s ovakvim suvremenim i visoko tehnološkim podatkovnim sadržajima koje činimo komercijalno dostupnima, doprinosimo i podržavamo učinkovitost i uspješnost gospodarstva i javne uprave, čineći prostor Zagreba i regije privlačnijim za zapošljavanje i konkurentnijim u Europskim okvirima. Nadamo se da će mnogi investitori imati koristi od GDi ATLASA Zagreba i okolice 2012, posebno u okviru očekivanog novog ciklusa investiranja od srpnja 2013. kada će Zagreb postati još atraktivniji kao glavni grad nove članice Europske unije.

Neki primjeri mogućeg korištenja GDi ATLAS proizvoda jesu i suvremeni tehnološki domaći razvojni programi kao što su nedavno objavljeni „Zagreb na Savi“, program obnove i energetske učinkovitosti zgrada javne uprave, ocjenjivanje ili izračun solarnog potencijala krovova za proizvodnju čiste „zelene“ električne energije i slični.“, ističe Lončarić.

Obitelj proizvoda GDi ATLAS sadrži proizvode poput: Digitalnog atlasa cesta, 3D modela zgrada za gradove, Digitalnog elevacijskog modela na razini država i gradova, Digitalnog atlasa gradova, Geodemografskih podataka, Pokrova zemljišta, Adresnog modela, Točaka od interesa (POI), Digitalnih ortofoto snimaka gradova, Termalnih snimaka i druge proizvode.

GDi GISDATA je, kao prva u Hrvatskoj, nedavno objavila i svoj GDi ATLAS 3D Grada Dubrovnika, a svojim podatkovnim proizvodima pokriva 36 najznačajnih gradova i cijeli teritorij Republike Hrvatske te više zemalja i najznačajnije gradove cijele regije.

Sa skoro 1000 korisnika suvremenih tehnoloških rješenja, GDi GISDATA GRUPA vodeća je tvrtka za geoinformatiku i primjene u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Pored toga, GDi GISDATA je vodeća tvrtka za tehničke informacijske sustave za telekomunikacijsku industriju.

Više informacija o GDi GISDATA i obitelji proizvoda GDi ATLAS dostupno je na internetskim stranicama na adresi croatia.gdi.net.

###

GDi GISDATA (croatia.gdi.net) je međunarodna privatna tvrtka specijalizirana za primjenu geoinformacijskih sustava u privatnom i javnom sektoru te aplikacija i rješenja u telekomunikacijskoj industriji, javnoj upravi, upravljanju prirodnim resursima i zaštiti okoliša, transportu, energetici i komunalijama. GDi GISDATA ima urede u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori i Rumunjskoj. GDi GISDATA također ima i predstavništva u Austriji, Njemačkoj, Italiji i Ukrajini. Tvrtka je osnovana 1989. godine i trenutačno ima 150 zaposlenika.

 

Comments are closed.