GDi GRUPA: Snažan rast prihoda i izvoza lidera industrijske informatike

Snažan rast prihoda i izvoza lidera industrijske informatike

Prihodi tehnološke tvrtke GDi GRUPA, kontinuirano su snažno rasli u 2014 za skoro 10% te dosegli skoro 102 milijuna kuna odnosno preko 13,22 milijuna EUR . Od toga, GDi je preko 76% ostvario na zahtjevnim izvoznim tržištima širom svijeta, vlastitim znanjem i vlastitim proizvodima u oštroj konkurenciji, prihodima od licenciranja i podrške vlastitog GDi softvera i podataka, industrijskih informatičkih rješenja i usluga u oblaku za upravljanje resursima, infrastrukturom i operativnim poslovnim procesima privatnog i javnog sektora. Posebne iskorake GDi je ostvario u industrijama telekomunikacija, energetike, logistike, upravljanja i očuvanja prirodnih resursa u srednjoj Europi, te ugovorima s novim strateškim kupcima u regiji Bliskog Istoka, specifično u telekomunikacijama i energetici u Abu Dhabiu.

Ukupni usporedivo konsolidirani ne-revidirani prihod GDi (GDi GRUPA, donedavno GDi GISDATA GRUPA, www.gdi.net), vodeće tehnološke tvrtke u regiji Srednje Europe specijalizirane za industrijska informatička rješenja, porasli su tijekom prošle godine na skoro 102 milijuna kuna (preko 13,22 milijuna eura). Time je ostvaren kontinuirani nastavak snažnog organskog rasta, kroz rast od skoro 10% u odnosu na godinu dana ranije 2013, a u kojoj je bio ostvaren izuzetno snažan rast od preko 20%, također isključivo internim rastom bez akvizicija. Prihod godine 2014 apsolutno je najveći, tj. rekordni prihod u 26 godina kontinuiranog rada i rasta GDi kao vodeće srednjoeuropske tvrtke u svojoj branši.

Ovaj snažan rast tehnološke tvrtke GDi ostvaren je vlastitim razvojem, bez akvizicija, gotovo potpuno na izvoznim međunarodnim tržištima, koja u 2014 čine više od 76% ukupnog prihoda GDi grupe. Većina ostvarenog prihoda ostvarena je licenciranjem, implementacijom te davanjem podrške i održavanja vlastitih GDi softver proizvoda, rješenja i potrebnih platformi, te licenciranjem softvera u formi usluga (Software-as-a-Service), čime je u godini 2014. ostvareno preko 65% prihoda. Od tih 65%, „cloud“ način isporuke čini već preko 10% prihoda. Daljnjih 31% prihoda ostvareno je pružanjem profesionalnih informatičkih usluga konzaltinga, dizajniranja, projektiranja, razvoja, testiranja i implementacije specifičnih „custom“ programskih rješenja za pojedine korisnike. Nešto preko 3% prihoda ostvareno je u novijem segmentu pružanja poslovnih usluga, prije svega kroz GDi stručne međunarodne konferencije i seminare, na kojima su tijekom 2014 godine sudjelovali učesnici iz skoro 50 zemalja, a serija kojih se nastavlja sa „GDi Solutions Forum 2015“ u dane 18. i 19.3.2015.

Rezultate 2014. godine GDi je ostvario isključivo temeljem organskog rasta, kojeg generira ustrajnim re-investiranjem vlastitog kapitala i znanja u razvoj i stalna unapređenja GDi softverskih i podatkovnih proizvoda i rješenja, te u vlastite kadrove.

Temelj uspjeha
Uspjeh GDi kao suvremene tehnološke tvrtke, temelji se na dugogodišnjoj stručnosti (tvrtka posluje već 26 godina), usredotočenosti na relevantnost i kvalitetu industrijskih rješenja za korisnika te na GDi dubokom, fokusiranom poznavanju poslovnih procesa i problematike ciljnih industrijskih korisnika što je pretočeno u produktizirane GDi softver i podatkovne proizvode. GDi razvija, implementira i za korisnike podržava vlastita specijalizirana aplikacijska softverska rješenja i podatkovne sadržaje za telekomunikacije, energetiku, transport, logistiku te upravljanje prirodnim resursima u privatnom i javnom sektoru, a u posljednje vrijeme i rješenja utemeljena na tehnologijama industrijskog Interneta, tzv. „Interneta stvari“ (IoT – Internet of Things). GDi proizvodi na međunarodnom tržištu se marketiraju i licenciraju pod vlastitim GDi robnim markama kao što su GDi ENSEMBLE, GDi VIZION, GDi LOCALIS, GDi FIELDTOOLS, GDi ATLAS, GDi EMERGENCY, GDi WATERS i GDi FISHERIES. Ta GDi produktizirana rješenja prihvaćena su od strane korisnika jer im podižu internu učinkovitost, čine poslovne procese transparentnijima i agilnijima, usluge i proizvode konkurentnijima, te pomažu u odgovaranju na regulatorne zahtjeve, kao što su to EU direktive.

Bliski istok – novi strateški kupac ADWEA u Abu Dhabi-u
Korisnici GDi industrijskog softvera, rješenja i usluga u oblaku nalazili su se već i u 2012. godini kroz 11 vremenskih zona „od Kalifornije do Ukrajine“ te od sjevera do juga „od Norveške do Makedonije”. Tijekom 2013. godine GDi je proširio svoj doseg ostvarenjem niza poslovnih uspjeha na tržištima Bliskog Istoka: ugovorom u Kuvajtu za upravljanje telekom mrežom sveučilišta te u Abu Dhabiu za upravljanje mrežom naftnih i plinskih cjevovoda. Tijekom 2014. godine GDi je u Abu Dhabiu potpisao i vrlo bitan novi ugovor sa strateškim novim klijentom ADWEA za implementaciju sustava za upravljanje životnim ciklusom i kapacitetima ADWEA interne telekomunikacijske mrežne infrastrukture i usluga. Implementacijom ovog GDi sustava ista postaje „industrijska telekomunikacijska mreža“ koju se eventualno može ponuditi i drugim telekom operaterima. ADWEA je jedan od najvećih i najnaprednijih regionalnih operatera proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije te vodoopskrbe u Arapskom zaljevu.

Telekom industrija u srednjoj Europi – ugovor s Telekom Austria Grupom
U telekom industriji u zemljama srednje Europe GDi tradicionalno uspješno surađuje sa svim operaterima i regulatorima a ista se i dalje uspješno razvija. Sve više GDi rješenja postaju prvi izbor i multinacionalnih telekom kompanija, pa s ponosom ističemo da je, nakon duge i iscrpne tehničke i komercijalne evaluacije te testnih implementacija, u oštroj međunarodnoj konkurenciji, GDi sustav GDi VIZION tehnički izabran te da su krajem 2014. potpisani ugovori ne samo za implementacije u VIPnet Hrvatska te VIPnet Makedonija, nego i okvirni ugovor sa cijelom Telekom Austria Grupom. GDi VIZION je aplikacijski sustav upravljanja radnim procesima i radnim nalozima te aktivnostima terenskih djelatnika za vođenje životnog ciklusa i davanje usluga širokopojasnih fiksnih mreža. Kroz takve GDi sustave, mrežom i radnim procesima se upravlja još organiziranije te interno poslovno još učinkovitije, dok se krajnjim korisnicima usluge na fiksnoj mreži time aktiviraju i pružaju još brže, kvalitetnije i pouzdanije. To omogućuje optimalno vođenje, širenje, pouzdanu integraciju i rast sve većeg spektra širokopojasnih mrežnih i medijskih usluga, ključnih za konkurentnost gospodarstva i kvalitetu života, te daljnji poslovni uspjeh telekomunikacijske industrije.

Srednjeeuropski fokus – osnovana GDi tvrtka u Austriji
Radi daljnjeg optimalnog ukupnog načina poslovanja GDi Grupe, a posebno radi poslovanja s onim GDi klijentima koji imaju poslovanje u više zemalja srednje Europe te tipično središnji srednjoeuropski ured u njemačkom govornom području, krajem godine 2014. GDi je osnovao i svoju GDi tvrtku u Austriji, sa sjedištem u Beču.

Logistika i transport u srednjoj Europi – upravljanje flotom vozila i procesima dostave Hrvatske Pošte
U vrlo konkurentnoj industriji logistike i dostave u srednjoj Europi, GDi programski sustav GDi ENSEMBLE koji služi za upravljanje flotama vozila i uređaja (tehnologijama M2M „machine-to-machine“ komunikacije), a koji kao „cloud usluga“ već upravlja tisućama resursa u poslovanju i industriji, implementiran je interno „on-site“ i za upravljanje poslovnim procesima vjerojatno najveće flote vozila za dostavu i logistiku u regiji, onom vodećeg logističkog operatera u Hrvatskoj – Hrvatske pošte, gdje je primjena GDi rješenja podigla učinkovitost upravljanja flotom vozila uz optimizaciju logističkog procesa pronalaženjem optimalnih ruta za distribuciju pošiljaka.

Upravljanje prirodnim resursima – osvojen natječaj World Bank za sustav upravljanja vodama Albanije
U području upravljanja prirodnim resursima i njihove zaštite, GDi je, nakon dugotrajnog postupka međunarodne evaluacije po kriterijima World Bank, svojim referencama i izgrađenim sustavom GDi WATERS, u oštroj konkurenciji, krajem godine 2014. izabran, potpisao ugovor te započeo implementaciju sustava katastra voda Albanije, što će kao strateški projekt financiran od World Bank trajati do sredine 2016. godine.

Tržišta Mađarske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine
Tijekom prošle godine GDi je ponovno bila izuzetno uspješna u Mađarskoj gdje je nastavljen projekt informacijskog sustava zaštite od rizika poplava i opremanje nacionalnih centara za krizne situacije financiranjem iz fondova EU te je nastavljen i razvoj proizvoda „G-Search“ u razvojnom centru u Pečuhu, čime je Mađarsko tržište uvelike ponovno prebacilo plan i za 2014. godinu. GDi planovi za 2014. su premašeni također i u Srbiji, gdje su implementirani i prošireni značajni specifični sustavi za rastuću i vrlo uspješnu naftnu tvrtku NIS te implementirani sustavi za upravljanje u poljoprivredi, šumarstvu, lokalnoj i javnoj upravi. GDi je u 2014. bio uspješan i u Makedoniji, gdje je nastavljena kvalitetna suradnja s vodećim telekom operaterima, telekom regulatorom AEK, energetskim operaterom EVN Makedonija koji je u sastavu austrijske regionalne multinacionalne kompanije EVN te nacionalnom upravom za katastar i nekretnine (AREC).

U Sloveniji GDi je nastavio suradnju sa Gradom Ljubljana, Javnim Holdingom Ljubljana, Agencijom Republike Slovenije za okoliš, Telekomom Slovenija, te posebno s energetskim sektorom proširivši i dovršivši implementaciju kod nacionalnog operatera elektroprijenosnog sustava ELES te kod vodećih distributera električne energije.
U BiH, GDi je nastavio suradnju sa svim telekom operaterima i organizacijama za upravljanje vodnim resursima i zaštitom okoliša te uspostavila i podržala uspješno puštanje u rad portala Federalne geodetske uprave.

Tržište Hrvatske
U Hrvatskoj GDi rješenja koriste svi telekom operateri i regulator, operateri energetske infrastrukture kao što su PLINACRO i JANAF, te mnogi korisnici u lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj javnoj upravi. Kao novost u 2014. godini, ističu se cjelovita posebno učinkovita „cloud“ bazirana GDi LOCALIS rješenja za upravljanje resursima i određenim poslovnim procesima regionalne i lokalne uprave i samouprave, „hosted by GDi“, kojima se bez potrebe za investiranjem vlastitih sredstava pokrile potrebe jedinica kako regionalne, tako i lokalne uprave i samouprave cijelih županija, kao npr. cijele Bjelovarsko-bilogorske i Varaždinske županije.

Rast kadrovske osnovice, zapošljavanje
Rast GDi poslovanja na međunarodnim tržištima ojačava GDi generalno, a i za rješenja na hrvatskom tržištu. To dovodi i do novog rasta zapošljavanja u cijelom GDi općenito te u uredima GDi u Hrvatskoj. Tvrtka je u 2014. povećala broj zaposlenih za cca 10% sukladno rastu prihoda u istome razdoblju, a u Hrvatskoj zaposlila skoro desetak novih softverskih inženjera, kako provjerenih iskusnih stručnjaka, tako i najkvalitetnijih diplomanata vodećih tehničkih fakulteta te i dalje proširila, pored razvojnih centara u Zagrebu, Rijeci i Puli, svoj novi 2013. godine otvoreni GDi centar za razvoj softvera u Osijeku.

Boran Lončarić, osnivač i predsjednik Uprave GDi Grupe izjavio je povodom objave rezultata za 2014.
Nakon GDi rasta 20% u 2013., kontinuitet i u 2014. snažnog 10% rasta ukupnih prihoda i 76% udio izvoza GDi kao sada već priznate Europske tehnološke softverske tvrtke za specifične industrije koju se prepoznaje i van Europe, potvrđuje da je naša strategija ustrajnog i postojanog ulaganja u vlastite ljude, u vlastitu samosvijest da se može, u vlastite kvalitetne industrijske softverske proizvode pod vlastitom GDi robnom markom te uporni nastavak sistematičnog kontinuiranog dugogodišnjeg ulaganja u međunarodni marketing i razvoj poslovanja i van regije i van Europe – prava pobjednička strategija GDi kao fokusirane Europske „Mittelstand“ tvrtke. GDi je po našem saznanju i dalje vodeći i apsolutno najveći nezavisni izvoznik vlastitih softver proizvoda i usluga u oblaku iz Hrvatske pod vlastitom robnom markom. Temeljem rezultata 2013. i 2014. te nastavka vlastitog internog reinvestiranja imamo osnovice biti realni optimisti i za daljnje godine 2015. i 2016., u kojima se nadamo i dodatnim prilikama za pružanje tj. dodavanje i stvaranje vrijednosti našim korisnicima i partnerima u privatnom i javnom sektoru.

Za 2015 i 2016, u skladu s očekivanjima daljnjeg rasta izvoza i globalne prisutnosti, Lončarić dodaje
U GDi aktivno dalje radimo na ostvarenju daljnjih uspjeha u 2015. i 2016. Nakon značajne Esri Europske konferencije koju smo u 10. mjesecu 2014. održali u Splitu s učešćem iz čak 48 zemalja i izvan Europe, u GDi se radujemo ponovnom susretu s našim regionalnim, srednje-europskim korisnicima iz više zemalja te internacionalnim korisnicima i partnerima npr. iz zemalja Arapskog zaljeva u okviru našeg sada već tradicionalnog proljetnog međunarodnog kongresa korisnika i partnera za naša GDi rješenja „GDi Solution Forum 2015“ koji će se održati 18. i 19.3.2015. u Zagrebu i Rovinju. Skoro istovremeno naš se softver samo tjedan dana prije također izlaže i reklamira u Kaliforniji, na Esri Partner Conference u Palm Springsu, a u planu u 2015. imamo i nastupe i u Njemačkom govornom području za telekom industriju na sajmu ANGA u Koelnu, te najesen u području Bliskoga Istoka na Esri konferenciji za Bliski istok. Pored toga, nastavljamo vlastite GDi seminare i edukacijske događaje za postojeće korisnike na domaćim tradicionalnim tržištima. U tim GDi poslovnim procesima za međunarodna tržišta raduje nas da sudjeluje i sve veći broj djelatnika GDi, ne samo iz Zagreba, Osijeka, Rijeke i Pule, nego također u zadnje vrijeme i iz naših ureda u Ljubljani, Sarajevu, Skopju, Beogradu i Budimpešti. GDi dinamičan razvoj daje prilike da se može raditi za svjetsko tržište iz svoga grada, za što potražujemo i dalje kvalitetne softver inženjere i poznavaoce poslovnih procesa u GDi ciljnim industrijama – telekomunikacijama, energetici, upravljanju prirodnim resursima.

Osvrćući se na GDi programe društvenog doprinosa široj zajednici, Lončarić zaključuje:
Pored tehničkih i poslovnih uspjeha, te rasta i izvoza koje svi zajedno vrlo angažirani djelatnici GDi ostvaruju, posebno nam je zadovoljstvo i ponos da mi svi u GDi zajedno doprinosimo i svojoj okolini kroz naše programe društvenog doprinosa „GDi For The Arts“ te „GDi For Education & Innovation“. Tijekom 2014. kroz „GDi For The Arts“ smo pomogli neke naše kvalitetne regionalne međunarodno orijentirane, ali manje komercijalne jazz i „world-music“ glazbenike da lakše promoviraju svoju glazbu u svijet, kao primjer vrhunskog „intellectualy property“ za svijet, razvijenog „kod nas“, a čime nastojimo podržati kulturu globalne relevantnosti regije. Također, ponosni smo da smo kroz novi program „GDi For Education & Innovation“ krajem 2014. započeli u području „STEM“ (science, technology, engineering, mathematics) edukaciju o dronovima i za najmlađe generacije te omogućili proširenje edukativnog korištenja softvera npr. na sve studente i svo nastavno osoblje cijelog Splitskog sveučilišta. Te programe u GDi ne činimo slučajno, jer mi duboko vjerujemo da je dugoročnost investicije u ljudske potencijale i konkurentna „STEM“ znanja sljedećih generacija balansirana sa globalno relevantnom kulturom i umjetnosti, najbolja strateška investicija kojom podržavamo i dajemo doprinos kvaliteti našega društva te konkurentnosti zajednice u kojoj djelujemo, a iz koje smo i mi sami potekli.

Comments are closed.