GDi i EU – zajedno do novih uspjeha


GDi GISDATA – Razvoj ljudskih potencijala i povećanje konkurentnosti zaposlenika za rast i izvoz baziran na inovativnim proizvodima

GDi redovno provodi interne edukacije svojih zaposlenika, a nedavno je dogovoren i projekt s Europskom Unijom u kojem će 29 zaposlenika dobiti priliku proširiti svoje znanje u raznim područjima poslovanja do lipnja 2016. godine.

Projekt pod nazivom „GDi GISDATA – Razvoj ljudskih potencijala i povećanje konkurentnosti zaposlenika za rast i izvoz baziran na inovativnim proizvodima“ kao svrhu ima razvoj vještina i znanja zaposlenika, u svrhu povećanja prihoda i unaprjeđenje odnosa s klijentima kroz razne edukacije. U pripremi projekta sudjelovali su svi voditelji timova. U vrlo velikoj konkurenciji, projekt je visoko ocijenjen, a GDi je dobila sredstva namijenjena provođenju niza edukacijskih programa u svim segmentima poslovanja.

Područja educiranja

Program obuhvaća grupu poslovnih edukacija vezanih uz Upravljanje odnosima s kupcima (CRM) u cilju većeg zadovoljstva kupaca i rasta prodaje, Upravljanje EU financiranim projektima, Poslovna edukacija: Prezentiranje i javni nastup, a edukacije će pohađati zaposlenici iz svih GDi timova.

Grupa tehnološko-poslovnih edukacija vezana je uz Product management u svrhu povećanja efikasnosti upravljanja proizvodima, Agilno planiranje i procjenjivanje u cilju unaprjeđenja efikasnosti razvojnih i produkcijskih procesa, Kanban metodologiju za povećanje učinkovitosti tehničke podrške i održavanja softverskih proizvoda i Edukaciju za razvoj i implementaciju geoinformacijskih sustava koji će omogućiti jasniji pregled potreba tržišta, namijenjeno odjelima za upravljanje proizvodima i održavanje.

Niz visoko specijaliziranih tehnoloških, strateških edukacija vezanih uz razvoj softvera, održavanje i administraciju informatičkih sustava namijenjeno je razvojnim timovima. Uključene su edukacije u najnovijim tehnologijama za povećanje tehnološke kompetentnosti u svrhu jačanja pozicije na međunarodnom tržištu.

Stečena znanja će imati snažan utjecaj na uspješnost našeg poslovanja jer poboljšanjem internih procesa i tehnološke ekspertize, kraćim rokovima isporuke te iskorakom na nova tržišta planiramo do završetka projekta podići razinu poslovanja i prihoda.

Projektnim prijedlogom je predviđeno da kroz program vrijedan 213.690,00 kn prođe 29 članova GDi tima, a projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog Socijalnog Fonda u skladu sa planom stalnog unaprjeđenja kvalitete poslovanja zemalja članica i u svrhu „Ulaganja u budućnost“.

Ponosni smo što je komisija procijenila da će GDi kao tvrtka kao i naš projektni prijedlog dati doprinos realizaciji ciljeva Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj. Dakako, visoka kvaliteta se od nas očekuje i u provedbi i ostvarenju rezultata projekta, čemu ćemo posvetiti posebnu pažnju.

Za više informacija javite se Sandri Lovrić Lončarić, voditeljici ljudskih resursa, na sljedeću e-mail adresu: sandra.lovric@gdi.net .

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost korisnika – GDi GISDATA.

www.strukturnifondovi.hr


Comments are closed.