Nekretnine, izmjere i kartografija

GDi GISDATA rješenja pomažu državnim agencijama za izmjeru i kartografiju, katastarskim uredima, upraviteljima državnim vlasništvom, lokalnim upravama i drugima u slijedećem:

 • ustanovljavanju i održavanju katastarskih GIS baza podataka,
 • katastarskoj kartografiji,
 • registraciji zemljišta,
 • procjeni nekretnina,
 • izgradnji lokalnih, regionalnih, državnih i globalnih infrastruktura prostornih podataka (SDI),
 • izgradnji inventara teritorijalnih jedinica, stalnih geodetskih kontrolnih točaka, državnih granica, itd.

GIS katastra

GIS baze podataka katastra ključni su izvori informacija na mnogim područjima. Uporaba GISDATA rješenja, podataka o zemljišnim česticama, zgradama i stanovima u svezi s lokacijom, obliku, vlasništvu, vrijednosti, pravnim režimima, uporabi zemljišta i povijesti promjena postaje vrijedna informacija za mnogobrojne kategorije korisnika. Ta informacija vitalna je za društvo koje teži:

 • dobrom upravljanju,
 • planiranju visoke kvalitete,
 • fer oporezivanju,
 • brzom gospodarskom razvoju.

GDi GISDATA rješenja za upravljanje i razmjenu katastarskih informacija povezuju tehnički opis čestica, fizičke objekte i opterećenja s registriranim pravnim odnosom vlasništva i vlasnika.

Registracija zemljišta

Upis zemljišta jamči sigurnost vlasništva i drugih prava na zemljištu i objektima na tom zemljištu. To je također ključni mehanizam društva u pretvaranju inherentne tržišne i korisničke kapitalne vrijednosti u novac. GISDATA rješenja za podršku registraciji zemljišta dokazana su u mnogim zemljama u smislu njihove pouzdanosti, inovacije i integracije sa GIS tehnologijom.

Procjena nekretnina

Procjena zemljišta tradicionalno je bilo podrazumijevano pod stvaranjem katastarskog upisa i njegovim upravljanjem u mnogim zemljama tijekom povijesti. Ono se upotrebljava u porezne svrhe, ali također i za hipoteke u bankama i za upravljanje imovinom u vladi i u velikim poduzećima.

Uporaba GDi GISDATA rješenja za procjenu zemljišta omogućuje da vladina funkcija procjene vrijednosti bude istodobna s prostornim podacima koji su relevantni za model vrednovanja. GIS dodaje vrijednost modelima vrednovanja zemljišta stavljanjem dodatne vrijednosti na imovinu koja ima, npr. pogled na park ili jezero. Ako se podaci o zemljišnoj čestici i o uporabi zemljišta održavaju u bazi geo-podataka, izračun pogleda jednostavan je i lak uporabom prostorne inteligencije GIS-a.

Katastarsko kartiranje

Katastar se tradicionalno povezuje s kartama. GDi GISDATA rješenja tipično otvaraju nove horizonte za uređivače podataka katastarskih mapa i to tako da ih ne prisiljavaju da stvore model kartiranja u vrijeme preuzimanja podataka niti da uređuju na način na koji su bili navikli dok su se tradicionalno upotrebljavali sustavi poput CAD-a. Uporabom GIS alata može se proizvesti praktično neograničeni broj karata namijenjenih raznim svrhama, ali ta proizvodnja može također biti modernizirana i produktivnost očuvana na visokoj razini.

Podrška državnim geodetskim upravama

GDi GISDATA rješenja raširena su i daju učinkovitu potporu državnim geodetskim upravama u ustanovljavanju, održavanju i distribuciji podataka iz inventara za koje su zadužene, poput registra prostornih jedinica, baze podataka stalnih geodetskih kontrolnih točaka, baze podataka državnih granica, zaštićenih područja poput obalnih zona, snimaka inventarizacije ili zračnih snimaka, inventara karata itd. Državne geodetske uprave obično su također jedan od kamena temeljaca infrastruktura državnih prostornih podataka (NSDI). Čak i više od toga – one često koordiniraju NSDI projekte. GDi GISDATA im pomaže u izvođenju tog zadatka pružajući najnovije adekvatne tehnologije i vrhunske konzultante, kao i GDi GISDATA rješenja.

Distribucija informacija

U vrijednosnom lancu katastarskih informacija najveća dodana vrijednost dolazi s distribucijom podataka učinkovito i na vrijeme krajnjim korisnicima u obliku koji odgovara njihovim potrebama. Očito da je danas Internet taj kojeg GDi GISDATA rješenja primarno upotrebljavaju za distribuciju katastarskih informacija. Zajednička razmjena informacija koja proistječe iz unaprijeđene distribucije i priopćavanja informacija oslobađa profesionalce ručnog traženja, kopiranja, prekrivanja, analiziranja i tumačenja karata i podataka. Nadalje, ona pomaže stvoriti zajednicu korisnika koji onda znaju kako da predlože norme, upotrijebe alate i predlože bolja regulatorna rješenja na njihovim odgovarajućim područjima. GDi GISDATA rješenja za distribuciju katastarskih podataka pridonose shvaćanju mnogih prednosti za klijente i korisnike dodanih vrijednosti poput:

 • Pravovremeno i rentabilno izdavanje podataka i karata građanima, vladama i poduzećima,
 • Veća pristupačnost prostornih i ostalih katastarskih podataka,
 • Nove, veće mogućnosti integracije s drugim sustavima,
 • Spajanje s drugim institucijama,
 • Optimiziranje formata i količine poslanih podataka – svaki korisnik dobiva točno ono što mu je potrebno,
 • Bolja usluga korisnicima – građanima i organizacijama,
 • Ubrzanje investicijskih postupaka,
 • Ustanovljavanje novih vrijednosnih lanaca poput prostorne analize, urbanističkog planiranja, tržišta nekretnina, konsolidacije zemljišta, planiranja komunalija, izgradnje i održavanja, koncesija i dozvola, kontrole okoliša, itd.