Javna sigurnost, interventne usluge i obrana

GDi GISDATA ima više od 16 godina iskustva u ispunjavanju zahtjeva klijenata u svezi s upravljanja prostornim podacima u javnoj sigurnosti, hitnim službama i obrani.

Javna sigurnost

Zemljopis igra važnu ulogu u obavljanju policijskih dužnosti i analizama zločina. Sposobnosti odgovora često se oslanjaju na mnoštvo podataka od mnogobrojnih agencija i iz višestrukih izvora. Mogućnost brzog pristupa i obrade informacija uz prikazivanje na prostornom i vizualnom mediju omogućuje vlastima da brže i učinkovitije lociraju resurse. U kritičnoj naravi policijskog posla, informacije o mjestu zločina, nesreće, lokaciji osumnjičenog ili žrtve često su krucijalne za određivanje vrste i veličine odgovora.

GIS uzima tradicionalne statističke informacije korištene u analizi zločina i postavlja ih na kartu, prikazujući specifične strukture i odnose zločina. I, poput preslikavanja zločina, udružuje pozive ne-interventnih usluga i ne-kriminalnih događaja na karti, pomaže menadžerima i nadzornicima u postavljanju radne snage na područjima gdje je ona najpotrebnija i u idealno vrijeme.

Interventne usluge

Interventne usluge djeluju u dinamičnom i složenom stvarnom svijetu. Potreba da se zna gdje, kada, zašto i kako djelovati osigurava da situacijska svijest povećava uspjeh svih djelovanja. Budući da su gotovo sve informacije povezane s lokacijom – „gdje se nesreća dogodila?“, „gdje su naši resursi?“, „kako da ih dovedemo od A do B?“ – znanje o tome „gdje“, putem prostornog postavljanja u odnos cijelog skupa informacija, ono je što omogućuje ostvarivanje poboljšane svijesti o situaciji.

GDi GISDATA je razvila, pustila u punu operativnu uporabu i pruža podršku za Computer Aided Vehicle Tracking & Dispatching System /Sustav za praćenje vozila i računalno poduprtu otpremu/ (CAVT&DS) s glavnim ciljem unapređivanja i poboljšanja hitne medicinske službe u gradskom području Zagreba. Sustav je razvijen uporabom ESRI tehnologije i radi neprestano omogućujući dispečerima da lociraju i pošalju najbliže vozilo hitne medicinske službe na mjesto nesreće.

Obrana

Naš tim za obranu kombinira svoje široko poznavanje proizvoda s prvorazrednim iskustvom obrambene okoline u svrhu preporučivanja rješenja skrojenih prema obrambenim zahtjevima klijenta. Dok ESRI GIS softver pruža računalni sustav povezan na mrežu sa snažnim alatima za upravljanje i analizu prostornih podataka, svi zahtjevi ne mogu se ispuniti instant primjenom „iz kutije“ i iskustvo je pokazalo da neke aplikacije u obrani mogu biti posebno zahtjevne u tom pogledu. GIS tim za razvoj aplikacija može provesti bilo koju potrebnu prilagodbu potrebama klijenata, lokaliziranje ili proširivanje srži ESRI proizvoda, da bi isporučio dostupna rješenja osigurane kvalitete i niskog rizika za takve korisničke zahtjeve.