NRES -Odjel za prirodne resurse i zaštitu okoliša

Odjel za prirodne resurse i zaštitu okoliša bavi se razvojem i implementacijom geografskih informacijskih sustava unutar upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša te održivog razvoja.

Naši korisnici su različita ministarstva, Nacionalni parkovi, Parkovi prirode, poduzeća s područja korištenja nafte i plina, Zavodi za prostorno planiranje, lokalna i regionalna uprava, agencije i svi ostali korisnici kojima je zajednički cilj uspostava koncepta održivog razvoja i održavanje ravnoteže u okolišu.

U sklopu podrške upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša i održivog razvoja, NRES odjel koristi daljinska istraživanja, digitalnu fotogrametriju, GIS i internet tehnologiju te baze podataka za organizaciju pohrane podataka.

Takva rješenja su primjenjiva u različitim područjima poput: poljoprivrede, vinogradarstva, hortikulture, šumarstva (vektorizacija karata, integracija s ostalim bazama i izvorima podataka, razvoj Internet portala s jednostavnim korisničkim sučeljem za olakšan pristup informacijama o vremenskim prilikama, cijenama, prognozama i sl., daljinska istraživanja za praćenje usjeva i šuma, kreiranje i upravljanje bazama podataka, upravljanje vodnim gospodarstvom, planiranje navodnjavanja i zaštita od poplava, parcelacija i upravljanje poljoprivrednim zemljištem, detekcija satelitskih snimaka za praćenje erozija i ostalih promjena, dinamičko praćenje korištenja pesticida, LPIS, IACS, održivi razvoj, upravljanje poticajima u poljoprivredi i šumarstvu, nacionalna inventarizacija šuma i sl.)

Nadalje, primjene nalazimo u rudarstvu, istraživanjima naftnih i plinskih nalazišta (usmjeravanje vodenih tokova, gospodarenje drvnim blagom, planiranje aktivnosti u rudarstvu korištenjem modeliranja terena, istraživanje, planiranje bušotina i iskopa, planiranje sanacija iskopa i bušotina i sl.)

Upravljanje okolišem i zaštita (vode, zemlja, oceani, vegetacija…).

Prostorno planiranje – rješenja u prostornom planiranju (prikupljanje podataka, upravljanje podacima, izrada geo-modela za prostorno planiranje, izrada tematskih slojevitih prikaza, povezivanje objekata i atributa (u tekstualnim ili multimedijskim dokumentima), mogućnost provedbe logičko-prostornih upita, izrada web stranica i usluga…)

Znanost i obrazovanje (GIS implementacija u institutu “Ruđer Bošković”, Institut za oceanografiju i ribarstvo te Hidrografski Institut, Šumarski i Agronomski fakultet, Prometni fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet – odsjek botanike…)

NRES odjel se također bavi nabavom, obradom i primjenom satelitskih snimaka posebice na području zaštite okoliša i prirodnih izvora.

Na temelju digitalne fotogrametrije GISDATA izrađuje digitalne modele terena, digitalne ortofoto karte, 3D modele zgrada, digitalne modele površina, kao i razne topografske i tematske karte koristeći ESRI i ENVI programsku opremu za koje je GISDATA službeni distributer.