GDi GISDATA rješenja za poljoprivredu

Polovica zemljišta unutar Europske Unije su poljoprivredna gospodarstva. Zbog te činjenice od velike je važnosti uspostaviti potreban mehanizam za upravljanje i nadzor proizvodnje hrane, očuvanja okoliša, isplate vladinih poticaja itd.

Primjena GIS-a potrebna je u svim sferama poljoprivrede. U GIS-u se mogu pohranjivati mnoge potrebne informacije (digitalne snimke, geometrija i atributni podaci o česticama, podaci o kvaliteti tla, o usjevu, informacije o korisniku i poljoprivrednom gospodarstvu…), što daje velike mogućnosti za razna razmatranja i analize.Također, vladine organizacije ne mogu dobro upravljati, niti raspolagati podacima bez dobro organiziranih i uspostavljenih informacijskih sustava.

GDi GISDATA nudi cijeli niz proizvoda i usluga kao što su digitalni podaci, obrada i interpretacija satelitskih i aero snimaka, programska oprema i usluge konzultacija te postizanje brzog i učinkovitog uspjeha pri uspostavi Geografskih Informacijskih Sustava u svim granama poljoprivrede.

GDi GISDATA je tvrtka koja posjeduje dugogodišnje iskustvo u projektima vezanim uz poljoprivredu. Primjeri takvih projekata su slijedeći:

Katastar vinograda – Hrvatski Zavod za Vinarstvo i Vinogradarstvo pokrenuo je projekt uspostave katastra vinograda kojem je cilj bio odrediti površine svih vinograda te povezati i usporediti dobivene površine s površinama iz baze prijavljenih vinograda. Na taj način je ustanovljena stvarna površina vinograda, te uspoređena s onom prijavljenom. Svrha uspostave takvog sustava je kontrola dodjele poticajnih novčanih sredstava, kontrola proizvodnje vina i kontrola geografskog podrijetla.

LPIS projekt u Sloveniji – u okviru informacijskog dijela projekta GDi GISDATA je u prvoj fazi izradila grafičke podloge za tiskanje koje prikazuju situacije pojedinih seljačkih gospodarstava, a u drugoj je fazi GDi GISDATA uspostavila sustav administrativnog nadzora grafičkih podataka.

Kontaktirajte nas za dodatne informacije.