GDi GISDATA rješenja za šumarstvo

Šumarstvo uključuje upravljanje različitim vrstama prirodnih izvora unutar područja pod šumama. Dosadašnje upravljanje šumskim gospodarstvom može biti poboljšano korištenjem tehnologije daljinskih istraživanja, geografskih informacijskih sustava (GIS-a) te korištenjem GPS (Global Positioning System) tehnologije.

Korištenjem GIS-a moguće je stalno ažuriranje karata pokrivanja šumskih područja, tako da su onima koji se bave upravljanjem šuma omogućeni uvijek svježi podaci za razliku od nekada.

Upravljanje šumama i šumskim zemljištima razvilo se na temeljnim principima osnova GIS-a te su prostorni podaci postali sastavni dio slijedećih aktivnosti:

  • planiranje,
  • upravljanje,
  • zaštita,
  • očuvanje i
  • održivi razvoj šumskih resursa.

GDi GISDATA kao tvrtka s uglednim referencama na sličnim projektima bila je izabrana da napravi Idejni i operativni plan inventarizacije hrvatskih šuma. Metodologija inventarizacije se temelji na mjerenju šumskih područja, mjerenju granica šuma, te na statističkim podacima šumskih pričuva i ekološkim informacijama. Inventarizacija je cjelovito praćenje šumskog područja korištenjem satelitske detekcije i terenskih mjerenja.

Kontaktirajte nas za više informacija.