GIS u upravljanju vodnim dobrima

Važnost vode poznata je jednako kao i važnost zraka za život ljudi i bića. Razvojem društva i tehnologija, dostupnost i kvaliteta zraka i vode postali su od velikog značaja. Kao rezultat toga, kontrolirano upravljanje prirodnim izvorima postalo je neophodno.

Sve više različitih radnih organizacija, koje su vezane uz vodno gospodarstvo, počinje koristiti GIS u njihovim dnevnim aktivnostima unutar projekata kao što su: upravljanje vodnim resursima, razvoj i obrana od poplava, zaštita kvalitete pitke vode, distribucija vode za piće, upravljanje otpadom i sl.

Uloga GIS-a je ključna u projektima upravljanja vodnim gospodarstvom posebice u prikupljanju podataka, povezivanju podataka u bazu te prezentaciji podataka javnosti. Zbog toga se organizacije odlučuju za razvoj GIS okruženja i integraciju GIS rješenja koja im omogućuju djelotvornije poslovanje.

Kontaktirajte nas za više informacija.