Nacionalni parkovi i zaštićena područja

Očuvanje prirodnih procesa te zaštita i razvoj prirodnih vrijednosti unutar nacionalnih parkova i parkova prirode od velike su važnosti. Geografski Informacijski Sustavi (GIS) i vezane tehnologije kao što su GPS (Global Positioning System) su neophodni alati za upravljanje nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima.

Uspostava baze podataka koja sadrži prostorne podatke različite vrste (geografski podaci, hidrološki, geološki, pedološki, podaci nadzora šuma itd.), omogućuje upravi parka da pretražuje, povezuje, prikazuje i analizira sakupljene podatke. Kao rezultat dobivaju se tematske karte koje se koriste za određivanje uvjeta zaštite prirode, upravljanje zaštićenim područjima i korištenje prirodnih dobara.

Geografski informacijski sustav omogućava redovito održavanje baze te analize i izrade različitih tematskih karata kao što su npr. turističke karte. Karte su vrlo djelotvoran alat za posjetioce parka, kao i za upravu. One omogućavaju komunikaciju između rukovoditelja, javnosti i znanstvene zajednice s obzirom da omogućuju jednostavnu vizualizaciju objekata i područja od interesa.

GDi GISDATA ima dugogodišnje iskustvo u implementaciji geografskih informacijskih sustava u znanstvenim i profesionalnim institucijama kao i u izradi različitih tematskih karata. S navedenim aktivnostima, GDi GISDATA aktivno podupire nastojanja za unapređivanjem upravljanja parkovima i njihovom kvalitetnijom turističkom promidžbom.

Kontaktirajte nas za više informacija.