Praćenje i zaštita okoliša

Razborito upravljanje prirodnim resursima i točnost informacija o okolišu od velike je važnosti za ljudsko zdravlje, kvalitetu života i pravilno donošenje odluka vezanih uz njegovu zaštitu.

Daljinska istraživanja u praćenju i istraživanju promjena u okolišu koriste se od druge polovice 20-tog stoljeća, kada su korištene avio fotografije za mjerenje razvoja priobalja.

Ostale dvije tehnologije, sve češće korištene u slične svrhe, su Geografski Informacijski Sustavi (GIS) i GPS tehnologija.

Te tri tehnologije odigrale su važnu ulogu u istraživanju i praćenju stanja u okolišu.

Koncept praćenja stanja u okolišu odnosi se na:

  • prirodne nepogode (poplave, klizišta),
  • degradacija zemljišta,
  • modeliranje krajobraza,
  • održivost i planiranje,
  • upravljanje priobalnim područjem
  • međusobni utjecaj more-kopno.

GDi GISDATA ima bogato iskustvo u interpretaciji pokrova zemljišta i detekciji promjena iz avio i satelitskih snimaka. Najvažniji projekt s tog područja je svakako CORINE (COoRdination of Information on Environment). GDi GISDATA je sudjelovala u izradi dva CORINE projekta: CORINE Hrvatska i CORINE Slovenija. Od ostalih projekata vezanih uz interpretaciju satelitskih snimaka važno je spomenuti da je GDi GISDATA proizvela LULC (Land Use Land Cover) Hrvatske, LULC Bosne i Hercegovine te LULC Crne Gore.

Kontaktirajte nas za više informacija.