GDi GISDATA rješenja za prostorno planiranje

Prostorni planeri koriste GIS tehnologiju za pripremu izrade planova kao i za istraživanje, razvoj, implementaciju i praćenje razvoja plana. GIS alati omogućavaju dizajn i kartiranje planova na lokalnoj, županijskoj, regionalnoj i državnoj razini.

Kroz GIS projekt planeri imaju mogućnost pretraživanja i analize podataka za stručne studije. Također, GIS se može koristiti za analize stanja okoliša, lokacijske analize, analize pokrova zemljišta i analizu infrastrukture.

Prednosti GIS-a u prostornom planiranju:

  • ušteda vremena,
  • brže i lakše donošenje odluka,
  • lakšu kontrolu nad izradom projekta,
  • pripremu i izdavanje podataka,
  • bržu i lakšu usporedbu s drugim prostornim planovima,
  • bržu razmjenu podataka s drugim uredima za prostorno planiranje,
  • prostorni planovi dizajnirani u GIS-u mogu se publicirati javnosti kroz GIS Web servise.

GDi GISDATA ima veliko iskustvo u primjeni GIS-a u prostornom planiranju koje je potvrđeno u nekoliko projekata za Županijski zavod za prostorno planiranje u Zagrebu i Primorsko-goranskoj županiji.
Kontaktirajte nas za više informacija.