UTES – Rješenja za industriju, energetiku i komunalnu infrastrukturu

Uporaba GIS-a u komunalnoj infrastukturi prisutna je već razmjerno dugo godina. Prirodno i poslovno širenje komunalne infrastrukture na prostore gdje se predviđa nova potrošnja, zahtjeva kombiniranu analizu raznorodnih podataka iz područja demografije, urbanističkog planiranja, industrijskog razvoja kao i brojnih drugih činjenica. U takvoj situaciji, GIS može planerima i marketingu omogućiti provedbu složenih prostornih analiza i osigurati taj fini balans između potreba izgradnje i očekivanog povrata investicije. Od projektanata se očekuje da prate i realizraju odobrene planove ali također i da osiguraju evidenciju izgrađene mreže u obliku obimne baze podataka. Uz svu svoju raširenost CAD bazirani alati jednostavno za takve potrebe nisu dizajnirani, tako da je upravo GIS sustavi javalju kao pravi odgovr na takve zahtjeve. Odjeli koji održavaju i upravljaju mrežom moraju znati gdje se nalazi instalirana mrežna oprema, od čega se satoji i kada je ugrađena odn. pregledana. Vrlo važni podaci i podaci o točkama dobave da bi se omogućilo pružanje neprekinute usluge potrošačima. To pruža GIS. Ako ipak dođe do prekida u dobavi, GIS je daje mogućnost brzog iznalaženja mjesta gdje je došlo do oštećenja, procjenu težine posljedica kvara, koliko je potrebno uputiti servisnih tehničara na teren te kada će se ponovno uspostaviti normala pogonski režim. Da bi se izbjegli češći ispadi i oštećenja koja dovde do znatnog povećanja operativnih troškova, odjeli održavanja moraju znati koji dijelovi mreže se uskoro moraju zamijeniti ili posjetiti u svrhu kontrole. Osmi tehničkih službi, GIS podupire i djelovanje odjela za upravljanje imovinom koji vodi računa o pravima puta, zakupu, kupovini zemljišta i prodaji.

Iako se komunalne službe tradicionalno služe CAD mapama izrađenim na osobnim računalima pojedinih djelatnika, danas tvrtke prepoznaju nužnosti konsolidacije različitih informacija rasutih unutar organizacije u jedinstveni GIS sustav kao i njihovo povezivanje s drugim sustavima poput ERP i SCADA te pretvaranja GIS-a u modernu tehnologiju kritične misije.

Ukoliko se Vaša tvrtka susreće sa sličnim potrebama, zatražite GDi GISDATA rješenja i konzultantske usluge. Na raspolaganju će vam biti naše iskustvo iz brojnih već izvedenih GIS projekata, snažna tehhnološka platforma i dugogdišnji partneri. Kupcu prilagođene aplikacije izgrađene na ESRI platformama čine GDi GISDATA Vašim najboljim izborom za pomoć u izgradnji GIS-a koji će Vašoj tvrtki omogućiti daljnji razvoj i poslovni uspjeh.