Vodovod i odvodnja

GIS je snažan alat za upravljanje infrastukturom za snabdjevanje pitkom vodom kao i otpadnim vodama u kućanstvima i poslovnim objektima. GIS tehnologija omogućuje brzo pronalaženje lokacije i stanja glavnih vodenih cijevi, ventila, hidranata, mjernika, skladišta, glavnih kanalizacijskih cijevi i otvora na pločniku za ulaz u kanalizaciju. Ova ista tehnologija olakšava održavanje sklada, podataka CCTV inspekcije i opće ocjene stanja infrastukture.

Većina vodnih i kanalizacijskih komunalnih ustanova upotrebljava GIS tehnologiju za integraciju raznih vrsta informacija i aplikacija sa prostornim komponentama u jedinstveni poslovno-upravljački sustav namijenjen svim tehničkim službama tvrtke.