Sustavi vodova i kanala

Telekomunikacijske tvrtke suočene su sa svakodnevnim izazovima u upravljanju sa sve kompleksnijim sustavima vodova i distributivne kanalizacije. Odluka o tome gdje i kada izgraditi mrežu ima golem utjecaj na profitabilnost telekom kompanija. Zemljopisne lokacije, kao i dostupnost servisa na njima, dva su najvažnija parametra u telekomunikacijskom poslovanju i pružanju usluga baziranih na lokacijama. Kombinacija odgovarajućih servisa i klijenata, postojeće infrastrukture, i pravog načina realizacije tvori proces odlučivanja baziran na lokaciji, proces koji GIS može poboljšati i pojednostaviti.

Brža izgradnja mreža

Jednom kada su donesene strateške odluke o izgradnji mreža, uvođenjem GIS-a modernizira se organizacija i optimizira izvođenje. GIS u znatnoj mjeri smanjuje broj sastanaka između odjela tijekom procesa izgradnje jer su svi statusi uvođenja mreže neprekidno dostupni svim zainteresiranim stranama.

Konkurentske prednosti

Bolje odluke i brže uvođenje omogućuju organizaciji da kapitalizira nove telekomunikacijske tehnologije i tehnologije usluga baziranih na lokacijama. Najbrži i najjednostavniji način dobivanja udjela na tržištu jest ponuditi uslugu prije no što to učini konkurencija. Uvođenjem GIS-a omogućuje Vam se upravo to.

Telcordia Network Engineer – geoprostorni sustav upravljanja mrežom

Kako bi svojim telekomunikacijskim klijentima pružila najbolje GIS rješenje za njihovo upravljanje sustavom vodova i kanala, GISDATA je ostvarila partnerstvo s Telcordia – svjetskim liderom za OSS rješenja u telekomunikacijskoj industriji.

Network Engineer je Telcordia rješenje za upravljanje geoprostornom mrežom, temeljeno na ESRI tehnologiji. Network Engineer osigurava okruženje za sveobuhvatan dizajn, dokumentaciju i upravljanje fizičkom mrežom i njenim odgovarajućim inventarom. To je sustav za upravljanje klijentima i dodatnim uslugama mreže s prostornim prikazom.

Network Engineer značajno povećava profitabilnost telekom kompanija kroz učinkovitost u izgradnji mreža i optimalizaciji resursa s:

  • Ugrađenim menadžerom radnih naloga,
  • Vanjskim i unutarnjim dizajnom postrojenja koji odgovara uvjetima u stvarnom svijetu,
  • Robusno spajanje i pronalaženje telekomunikacijskih resursa,
  • Otvoreno i podesivo okruženje – proširenje ESRI® ArcGIS™ arhitekture,
  • Funkcionalnost dizajna koja se može konfigurirati, a pokretana je modelima,
  • EJednostavnost integracije (Network Engineer čvrsto je integriran s Telcordia® Granite Inventory i SAP poslovnim sustavima).

Network Engineer optimizira poslovne procese i radnje. Davatelji mrežnih usluga moraju osigurati efikasno upravljanje mrežom i protok podataka da povećaju radnu produktivnost, da isporučuju optimalni izbor troškovno efikasnijih usluga i da si osiguraju profitabilnost kao dobavljači.