Telcordia Network Engineer

Telcordia Network Engineer

 

 

Telcordia® Expeditor

Telcordia® Expeditor

 

 

 

Telcordia Granite Inventory

Telcordia Granite Inventory


Fiksne telekomunikacije i NGOSS

GDi Open Support Systems (OSS) Rješenja

Mreže postaju izuzetno složene. Operateri moraju uvoditi i upravljati sve većim brojem tehnologija, uključujući „Optika do X“ (FTTx), IP, i Pasivne optičke mreže, da bi mogli pružati podršku navali novih usluga, poput Triple Play, Voice over IP (VoIP), IP-TV, i Metro Ethernet. To ima za posljedicu kritičnu potrebu za planiranjem i inženjeringom sustava koji može pružiti podršku bilo kojoj mreži, bilo kojoj tehnologiji i bilo kojem tipu opreme sve do pojedinačnog optičkog vlakna. To je ključ za saznanja o tome gdje su klijenti locirani, povezujući ih s mrežom i učinkovito upravljajući kvalitetom objedinjenih usluga.

Kao središnja pohrana podataka s mogućnošću traženja aktualnih, prošlih i planiranih inventara i dizajna, GDi GISDATA OSS rješenja olakšavaju protok podataka između funkcionalnih rješenja i Sustava za podršku operacijama (OSSs). Rezultat: aktualni prikazi podataka dostupni su ne samo inženjerima, već i organizacijama za strateško planiranje, prodaju i marketing, ekipama na terenu, službi korisnika prije početka radova na terenu, korisnicima Web-a i menadžmentu. Bolja suradnja i razmjena podataka u stvarnom vremenu mogu dovesti do velikih napredaka u protoku kroz pružanje, osiguravanje usluga, nabavu i upravljanje radnom snagom.

Telcordia Network Engineer pruža sofisticiranu bazu geo-podataka, koja sadrži sve obavijesti o mreži i fizičkom inventaru. Ova baza podataka služi kao središnja pohrana za neometani tok u stvarnom vremenu kroz mrežu i pružanje usluga, te Vam omogućuje maksimalizaciju mrežnih resursa, unapređivanje usluga klijentima, povećanje protoka podataka i postizanje operativne učinkovitosti.

Čuvajući informacije kakve su izgrađene, kao i planirane mrežne poglede, sustav također unapređuje rad mnogih drugih ključnih funkcija, uključujući nabavu, planiranje, dobavljanje, inženjering, operacije, upravljanje radnom snagom i osiguranje usluga.

Ovaj inteligentni, u potpunosti prilagodljivi sustav olakšava dokumentiranje opreme objekta i izvana i iznutra, stvarajući model od-kraja-do-kraja cjelokupne mrežne infrastrukture. Unutar njegovog superiornog grafičkog okruženja, Network Engineer prikazuje model prema detaljnim karakteristikama utemeljenim na zemljištu kao i na informacijama o klijentu, omogućujući korisnicima vizualizaciju opreme, kapaciteta, raspoložive širine pojasa, demografije i informacija o klijentu putem atributivnih, prostornih ili tematskih upitnika.

Telcordia® Expeditor rješenje je za upravljanje narudžbama novih servisa. Važno je istaknuti da je Expeditor dizajniran za upravljanje i automatiziranje pružanje svih vrsta novih servisa od početka do kraja, rukujući dekompozicijom narudžbe, izradom ruta, pronalaženjem statusa, vrednovanjem poslovnih pravila, mapiranjem poruka, pružanjem/aktiviranjem i izdavanjem računa. Drugim riječima, ono ne samo da podržava današnje zahtjeve za uvođenje novih servisa već ih daleko nadilazi, ostvarujući funkcionalnost koja se može upotrijebiti za automatizaciju pružanja usluga novih usluga.

Telcordia Granite Inventory opsežna je platforma za upravljanje resursima i pružanje novih usluga, koja upravlja i pohranjuje sve fizičke i logičke resurse koji su potrebni pružateljima telekomunikacijskih usluga za upravljanje njihovim resursima i uslugama.

Granite Inventory kombinira inteligentno upravljanje inventarom, automatizaciju pružanja novih usluga, i funkciju sinkronizacije podataka u jednom, otvorenom i fleksibilnom rješenju. Spajanje pogleda koji obuhvaća pogled na usluge operatera u cijeloj kompaniji, resursa specifičnih za svaku pojedinu aplikaciju i mreže sa sveobuhvatnim setom mogućnosti pružanja usluga, omogućuje operateru čvrstu kontrolu njegovog rasta.

Ključno rješenje pohranjuje cjelokupnu multi-prodajnu, multi-tehnološku mrežnu sliku lokacija, opreme, konfiguracija i usluga. Ono omogućuje inženjerima da planiraju i dizajniraju mrežni kapacitet, te dodjeljuju i dizajniraju konfiguracije opreme pružanjem točnog uvida na sve elemente inventara, uključujući mrežne i uslužne resurse. Ono upotrebljava ekstremno fleksibilni model podataka da bi pomoglo osigurati mogućnost konfiguracije u operativnom i mrežnom okruženju koje se neprekidno mijenja.