Transportna rješenja

Transport kao način osiguranja ljudske mobilnosti važan je čimbenik u svim modernim državama svijeta. Mnoge razvijene zemlje suočene su s problemima oko zadovoljenja ogromnih zahtjeva za mobilnošću, a shodno tome i brojnim posljedicama za društvo i okoliš koje između brojnih drugih čimbenika također treba uzeti u obzir.

S obzirom na ograničenja povećanja kapaciteta transportnih mreža, krenulo se u potragu za izdržljivijim rješenjima za osiguranje transportne mobilnosti na području transportne telematike, takozvanim Inteligentnim Transportnim Sustavima (ITS). ITS utječe na svakodnevni način transporta i u biti je intermodalan. Druga bitna odlika ITS-a je kombiniranje tradicionalnih transportnih tehnologija i brzo-rastućih informacijskih tehnologija. U arhitekturi ITS-a Geografski Informacijski Sustavi (GIS) su već dugi niz godina prepoznati kao dragocjeni alati za upravljanje, planiranje, ocjenu i održavanje transportnih sustava.

GIS i upravljanje cestama

Kao uvjet gospodarskog rasta, odnosno zdravog gospodarstva, transportna infrastruktura predstavlja jednu od najvećih i najkritičnijih investicija bilo koje države bilo kojeg stupnja razvoja. Slično tome, za mnoge tvrtke u transportnoj industriji profitabilnost i konkurentnost ovise o pouzdanom i sigurnom sustavu. Ceste su glavne arterije infrastrukture modernog društva s velikim doprinosom prijevozu ljudi i roba. GIS pruža mnogo korisnih aplikacija za osiguranje mirnog prometnog toka, pomažući pri projektiranju, rutiranju, kontroli prometa i navigaciji u realnom vremenu. To uključuje:

 • Upravljanje cestovnom infrastrukturom,
 • Sigurnost,
 • Planiranje prijevoza i upravljanje prometom,
 • Putnički informacijski sustavi,
 • Zaštita okoliša (buka i ispušni plinovi).

Logistika

Učinkovite operacije zahtijevaju precizno i pravovremeno odlučivanje. Znanje o lokaciji vozila, utovara ili dostave u svakom trenutku moćno su sredstvo za optimalnu izvedbu i uštedu troška. GIS može pružiti te ključne informacije. Zadovoljstvo kupca, konkurentnost, pravovremeni odziv, učinkovita izvedba i profitabilnost su pozitivno potaknuti.

Željeznice

Željeznice diljem svijeta oslanjanju se na GIS u upravljanju ključnim informacijama za operacije, održavanje, upravljanje nekretninama i podršku sustavima za odlučivanje na željeznici. GIS je uspješno implementiran u željezničkim tvrtkama u širokom spektru glavnih funkcija i disciplina, uključujući:

  • Upravljane nekretninama
  • Upravljane objektima (tračnice, naponska mreža, signalizacija itd.)
  • Upravljanje resursima
  • Odabir lokacija
  • Planiranje kapaciteta
  • Marketing
  • Marketing
  • Upravljanje rizicima
  • Upravljane okolišem i izgradnjom

Zračni i vodni promet

Zračne luke diljem svijeta planiraju i upravljaju nekretninama integrirajući GIS uz mnoge druge alate informacijskih tehnologija. Zadaci se razlikuju kako se sigurnost i usklađivanje s okolišem učinkovito upotpunjuju s GIS analizama. Uprave za kontrolu leta koriste 2D i 3D GIS funkcionalnosti za sigurno održavanje zračnih koridora i učinkovito preusmjeravanju slučaju kada nepovoljni meteorološki uvjeti ometaju normalno odvijanje zračnog prometa.

Mnoge vodene površine su izrazito osjetljive na zagađenja i prekomjerni promet. GIS pomaže inženjerima i planerima lakše određivanje projektnih ciljeva i ograničenja okoliša. Moguće je razviti lokalne modele koji će pružiti detaljan prikaz potencijalnog uticanja prometnog razvitka ili novih građevina.