Logistika i upravljanje voznim parkom

Razvitak suvremenog društva svakodnevno nastoji „skratiti“ fizičke udaljenosti među ljudima oblikovanjem sve savršenijih tehničkih pomagala. Težnja za većom mobilnošću ljudi, usluga i dobara u pozadini je svakoga tehničkog, organizacijskog i drugih sustava današnjice.

U poslovnom svijetu, zahtjevi za povećanjem brzine i učinkovitosti svih oblika i sadržaja poslovnih procesa izravno se osjećaju u području prometa i logistike. Razlozi za to su mnogostruki. Jednim dijelom nalaze se u činjenici sveprisutnosti prometa i logistike. Nema poslovne, niti bilo koje druge ljudske aktivnosti, koja izravno ili neizravno nije povezana sa stanovitim prometnim aktivnostima i potrebama. Gospodarski rast, promjene u fiskalnoj politici, e-trgovina, zaštita potrošača, ekologija,… Sve su to čimbenici koji utječu na generiranje potreba za robom i uslugama. S druge strane logistika je ta koja te potrebe oblikuje u odgovarajuću prometnu potražnju.

Geografski informacijski sustavi (GIS) koriste se u prezentaciji, analizi, distribuciji i pohrani prostornih podataka sve u cilju lakšeg i učinkovitijeg poslovnog planiranja , upravljanja i realizacije. Tradicionalno se GIS koristi u zaštiti okoliša, obrani, telekomunikacijama, policiji, katastru, upravljanju nekretninama, a skorije i u tzv. Inteligentnim Transportnim Sustavima (ITS) i logistici. U početku je postojalo “primitivno” rutiranje, uz pomoć ravnala i šestara na papirnatoj karti. Danas postoje brojne GIS aplikacije za transport i logistiku i taj broj se povećava. GIS se koristi svakodnevno i širom svijeta za učinkovito povezivanje, harmonizaciju i upravljanje svim transportnim procesima u sve većem broju tvrtki. Rješenja, kao što su inteligentno planirane ruta, satelitsko praćenje voznog parka, planiranje dostavnih rajona i upravljanje infrastrukturnim resursima su samo neki od primjera u širokoj paleti GIS podržanih rješenja za transport i logistiku.

DIVERTON – Inteligentno geografsko rutiranje

Prva aktivnost u minimiziranu transportnih troškova je optimizacija prostornih lokacija skladišta, ili općenito govoreći, ishodišnih točaka prijevoznog procesa. Naravno, moderne tvrtke najprije provode detaljne preliminarne analize prednosti i nedostataka određene lokacije, koristeći različite metode i programe za simulaciju. Međutim, samo primjena GIS sustava omogućuje simulacije i analize kao što su:

  • Određivanje i vizualizacija servisnih rajona ovisno o vremenu vožnje od/do distributivnog centra (npr. Vizualizacija područja udaljenog 15 minuta vožnje od distributivnog centra, supermarketa ili hitne pomoći).
  • Analiza demografske strukture stanovništva koja određuje trendove određene lokacije koja će u budućnosti zahtijevati distributivni centar.
  • Pretraga za najbližim infrastrukturnim objektima (npr. najbliži autoput, zračna luka ili trajektno pristanište).
  • 3D vizualizacije u kombinaciji sa satelitskim snimkama i ostalim analitičkim aktivnostima.

Kako pak optimalno opslužiti nekoliko tisuća lokacija dostave u nekom milijunskom gradu, pitanje je na koje nam u traženju odgovora ponovno mogu pomoći GIS alati i rješenja. Primjer takvog rješenja je i GISDATA DIVERTON rješenje za planiranje i optimiranje transporta koje omogućava detaljnu analizu troškova i profitabilnosti distribucije, te dinamički izračun optimalnih ruta kretanja dostavnih vozila. Kreiranje ruta izvodi se na način da računalo izračunava optimalni put i redoslijed dostave s obzirom na veći broj kriterija od kojih su tri ključna: duljina rute, vrijeme/termin dostave i troškovi korištenja vozila odnosno rada vozača. Budući da u velikom broju kompanija proces dostave koincidira s prethodno obavljenim prodajnim procesom na pojedinom dostavnom mjestu ili cjelokupnom području, DIVERTON sustav se može koristiti i za planiranje prodajnih aktivnosti.

Planirana ruta sadrži informacije o svim relevantnim logističkim parametrima transportnog procesa, od vremena izlaska na dostavu, vožnje do svakog dostavnog mjesta, vremena zadržavanja na istovaru i vremena za popratne aktivnosti vozača, planiranja praznog hoda i detaljne evidenciju planiranog i ostvarenog radnog vremena. Referent transporta pri planiranju ima tabelarni, kartografski i vremenski uvid u sva ograničenja skladišta, voznog parka i dostavnih mjesta kao što su kapacitet utovarnog prostora, radno vrijeme skladišta i vozača, raspoloživost vozila i vozača, točna lokacija skladišta i dostavnih mjesta, opseg i prioritet dostave i vremenski okvir dostave. Postupak planiranja se na ovaj način značajno ubrzava, a kvaliteta plana transporta podiže na višu razinu, te se stvaraju preduvjeti za centralizirano planiranje stotina dostavnih vozila i tisuća naloga za rutiranje u samo nekoliko desetaka minuta!

No, kako mi zaista znamo da je rezultat našeg planiranja dnevnih transportnih ruta optimalan? Kako znamo da su ograničenja i parametri rutiranja ispravni? Odgovor na ova i slična pitanja dobiti ćemo kroz ključne dvije funkcionalnosti takozvane strateške razine DIVERTON planiranja: simulaciju različitih scenarija transporta i analizu profitabilnosti dostave. Naime, planovi transporta generirani kroz dnevno, takozvano taktičko, planiranje ruta, pohranjuju su u geoinformacijsku arhivu koja se zatim koristi za naknadnu izradu simulacija dostave i općenito provedbu različitih strateški važnih analiza transportnog procesa. Strateška analiza transporta je geoinformacijska baza znanja iz koje voditelj operacija u transportu pronalazi potencijale stvaranja dodatnih ušteda i svakodnevno optimizira poslovanje kako bi odgovorio na zahtjeve klijenata, prodaje i uprave. Dinamički izračun profitabilnosti dostave na dnevnoj razini odnosno razini svake pojedinačne dostave osigurava potpunu kontrolu troškova transporta. Izvještaji dobiveni putem strateškog planiranja transporta organizirani su prema vremenskom razdoblju i uključuju veliki broj pokazatelja kao što su ukupna količinska i financijska realizacija, broj vozila i vozača, vrijeme utrošeno za vožnju, servisno vrijeme, iskorištenost kapaciteta vozila i planirana i utrošena kilometraža.

Podržani moduli

DIVERTON sustav predstavlja skalabilno rješenje s primjenom u transportu i logistici zajedno s nekoliko izvedenih modula za podršku. To su:

  • Modul za satelitsko pozicioniranje i praćenje plana realizacije te provjeru integriteta rute
  • Fleet Cost Management (FCM) modul za upravljanje svim troškovima flote – voznog parka.

Iako se tehnologija satelitskog praćenja već godinama koristi za učinkovitu navigaciju i kao pomoć pri upravljanju voznim parkom, treba reći da satelitsko praćenje dobiva svoju punu afirmaciju i financijsko opravdanje tek u kombinaciji s inteligentnim GIS-podržanim rutiranjem. Naime, kako znati odstupa li vozilo od očekivane rute ukoliko ta ruta nije unaprijed poznata. Vozač dakako može imati svoju viziju obilaska dostavnih mjesta na ruti, no ona se ne mora poklapati s onom referenta transporta, a kamoli s optimalnom rutom generiranom temeljem brojnih strateški bitnih logističkih i prodajnih parametara. Upravo zbog toga, rješenja za planiranje transporta i satelitsko praćenje flote, unutar jedne tvrtke, moraju biti međusobno komplementarna. Naposljetku, kombiniranjem inteligentnog rutiranja i satelitskog praćenja s rješenjima za izračun preciznih troškova flote (kao što su troškovi preventivnog i korektivnog održavanja, trošak šteta itd.) stvaraju se nove pretpostavke za minimiziranje ukupnih troškova distribucije.

Digitalna kartografska podrška

GIS rješenja, kao što je DIVERTON, predstavljaju neka od ključnih područja u ITS arhitekturi kao temeljnoj koncepcijskoj matrici suvremenih rješenja prometnih problema na globalnoj i lokalnoj razini. Osnovnu pretpostavku za razvoj i primjenu takovih sustava predstavlja egzistiranje odgovarajućih geoinformacijskih baza podataka o prometnim režimima, infrastrukturnim resursima te njihovim međusobnim poveznicama. Ključna snaga primjene GIS-a u prometnim i logističkim procesima je u korištenju stvarne geografske mreže prometnica umjesto predefiniranih dostavnih zona ili ruta, uz poštivanje svih fizičkih i zakonskih ograničenja kao što su dozvoljene brzine kretanja, zabrane skretanja, usmjerenosti i elevacija prometnica te brojni drugi atributi mreže. Sve do nedavno, implementacija GIS rješenja za promet i logistiku nije bila moguća prije svega zbog nedostupnosti odgovarajućih i kvalitetnih geoinformacijskih baza hrvatskih prometnica. Zadovoljstvo je stoga na kraju reći da su zahvaljujući GDi GISDATI, kao tvrtki s velikim iskustvom u razvoju i primjeni GIS rješenja te vodećoj informatičkoj tvrtki u zemlji i regiji, opisana GIS rješenja danas provedena u praksi kako u Hrvatskoj tako i u regiji.