Upravljanje postrojenjima i  nekretninama

Uporaba geo-informacijskih sustava (GIS) u kombinaciji s Facility Management sustavima omogućuje napredno i efikasno upravljanje nekretninama i infrastrukturom. Imajući geografsku orijentaciju kao centralni dio sustava, GIS rješenja obuhvaćaju objekte i lokacije sa stvarnim smještajem u prostoru. S druge strane, Facility Management sustav obuhvaća podatke o unutrašnjosti nekretnina, infrastrukturi, tehničkim instalacijama i poslovnim sadržajem i procesima.

Rentabilno funkcioniranje zgrada i tehničkih objekata kao i konsolidirano upravljanje svim objektima daju odlučujuću vrijednost zgrada i objekata.

GDi GISDATA nudi rješenja dizajnirana za upravljanje nekretninama, objektima i infrastrukturom. Specijalizirana rješenja dodatno nude upravljanje velikim lokalitetima, upravljanje prostorom, inventarizaciju namještaja i opreme, upravljanje održavanjem, strateško planiranje, upravljanje portfeljem i sigurnosni monitoring.

Upravljanje objektima/vlasništvom/imovinom

GIS je moćan alat za planiranje kontinuiteta poslovanja i nepredvidivih situacija. GIS omogućuje tvrtkama da vizualiziraju i analiziraju svoju imovinu uključujući akvizicije, praćenje, održavanje i upravljanje nekretninama, kapitalnom opremom i dobavnim lancem. On pomaže poslovanju u ostvarivanju boljeg upravljanja objektima, vlasništvom i imovinom odgovarajući na pitanja poput:

 • Gdje je smještena imovina tvrtke?
 • Kako najbolje mogu biti modelirani ‘što ako’ scenariji?
 • Kako mogu biti planirani smjerovi razvoja objekta?
 • Koliko su objekti osjetljivi na vrijeme reakcije?
 • Gdje su distributeri i dobavljači?
 • Kako mogu biti maksimalizirani potencijali prihoda?
 • Koji su planovi rizika/sigurnosti potrebni?

GIS tehnologija omogućuje procjenu i analizu ključnih faktora kada se lociraju zgrade, industrije, podružnice, proizvodnja, trgovine, restorani, skladišta i poslovni uredi:

 • Analiza okoliša nekretnine / struktura instalacija
 • Blizina željenih klijenata
 • Lokacija potencijalnih konkurenata
 • Vizualizacija i analiza socio-demografskih uvjeta
 • Stopa kriminaliteta
 • Prometna infrastruktura / veze
 • Karakteristike regionalne radne snage
 • Faktori rizika za okoliš (npr. plavne nizine, toksičke lokacije i drugo)
 • Vizualno predstavljanje raspoloživosti i uvjeta održavanja

Oblikovani, komprimirani i analizirani podaci iz GIS-a i područja Facility Managementa osnova su za donošenje strateških odluka. Konzistentni tijek podataka i informacija kao i interdisciplinarna analiza procesa preduvjet je za upravljanje portfeljem nekretnina. Pogodnosti uporabe takvog sustava vidljive su u slijedećem:

 • Interdisciplinarni rad, oblikovanje integriranog procesa, analiza integriranog procesa
 • Upravljanje integriranim podacima, izbjegavanje redundantnosti i nekonzistentnosti
 • Kreiranje lanca stvaranja vrijednosti podataka i postupka za planiranje sigurnosti, zaštite investicije i očuvanje vrijednosti
 • Stvaranje tematskih karata za analizu i kontrolu troškova objekta, jedinica za najam, stanja, infrastrukture, itd.
 • Potencijali za smanjenje troškova ili unapređenje vrijednosti

GDi GISDATA specijalizirana rješenja za Facility Management uključuju široki niz funkcionalnosti:

Upravljanje prostorima

 • Analiza izgleda prostora, stvaranje karte
 • Planiranje zauzimanja prostora i izvješćivanje
 • Praćenje premještanja i izvješćivanje
 • Obračun prostora, dostupnost objekata i planiranje zauzimanja

Upravljanje mrežama

 • Računalna, telekomunikacijska, električna mreža
 • Podzemne ili nadzemne komunalije
 • Distribucijske mreže

Upravljanje inventarom i opremom

 • Upravljanje objektima (lokacije, zgrade, katovi)
 • Ključni indikatori djelotvornosti zgrade (K.P.I.) / karakteristike objekta
 • Lokalizacija i inventar namještaja i opreme
 • Upravljanje i praćenje projekata (izgradnja, uništenje, obnavljanje, održavanje, itd.)
 • Financijsko i administrativno upravljanje

Sigurnost i održavanje

 • Kontrola sigurnosti
 • Pristup kontroli objekata
 • Planiranje rada
 • Upravljanje i praćenje intervencija
 • Upravljanje i praćenje ugovora o održavanju

Vizualizacija i upravljanje vlasništvom, razvoj i kupovina vlasništva nad komercijalnim i rezidencijalnim nekretninama

Tvrtke koje se bave nekretninama računaju na GIS kako bi pronašle ne samo lokaciju već i najbolju lokaciju. One analiziraju podatke oko lokacija – demografske podatke, slike iz zraka, podatke o prometu, trgovačke centre, podatke o kupovnom potencijalu te konkurenciju – da bi pronašli najbolju lokaciju za nekretnine. One stvaraju karte lokacija da bi pokazale potencijalnim kupcima gdje postoje lokacije u odnosu na druge lokacije ili atrakcije te da bi pokazale „idealnu“ lokaciju dotičnih lokacija.