Financijske usluge i osiguranja

GDi GISDATA rješenja i usluge pružaju financijskim institucijama uvid u kupovne navike njihovih klijenata, njihovo financijsko ponašanje i potrebe za dodatnim proizvodima ili uslugama. Banke i osiguravajuća društva stoga su u mogućnosti ciljati svoja najbolja predviđanja i točnije ciljati marketinške i reklamne resurse.

Od organizacija za pružanje financijskih usluga zahtijeva se održavanje i analiziranje mnogobrojnih podataka o klijentima i tržištu. GIS omogućuje banci ili kreditnoj poslovnici slijedeće:

 • Definiranje područja aktivnosti po portfelju,
 • Lociranje profitabilnih mikro tržišta,
 • Izradu profila klijenata putem njihovog demografskog ili financijskog ponašanja,
 • Analizu tržišne penetracije,
 • Lociranje novih podružnica, ATMs ili POS partnera,
 • Analizu konkurencije u okolini,
 • Analizu kanibalizacije podružnice,
 • Unapređivanje direktnog marketinga,
 • Mjerenje učinkovitosti marketinških kampanja,
 • Lociranje nepokrivenih tržišnih područja i novih tržišta,
 • Vizualizaciju podataka o potrošnji klijenta,
 • Provedbu analize vremena vožnje.

GIS korisnici ostvaruju značajne povrate u investicijama na GIS aplikacije poput izrade profila klijenta, analize tržišta, upravljanja teritorijem, upravljanja imovinom, optimalizacije rute isporuke i analize rizika. GISDATA omogućuje organizacijama svih veličina kontrolu informacija baziranih na lokaciji, poboljšanje radnih tokova, unapređivanje donošenja odluka i uspješnije upravljanje svojim geografskim dosegom.

GDi GISDATA Web Servisi nude gotovo Internet rješenje koje omogućava pronalaženje najbliže lokacije i uputa za vožnju od vrata do vrata za bilo koju od bankovnih podružnica ili bankomata širom zemlje.

Geografija je ključni alat u razumijevanju klijenata, poslovne politike, potraživanja, rizika i imovine

GIS pomaže osiguravajućim društvima u njihovom razvoju pružajući im alate i usluge za kontrolu geografske komponente za upravljanje izloženosti gubicima uz istovremeno natjecanje na sve zahtjevnijem tržištu.

Obrada šteta

Da bi obradila štete, osiguravajuća društva istražuju i vrednuju sva preliminarna potraživanja.
GIS pomaže pri obradi štete u slijedećem:

 • Lociranju klijenata i šteta,
 • Vizualizaciji zona štete,
 • Stvaranju ruta evakuacije,
 • Stvaranju karata granica incidenta.

Procjena rizika

Potpisivanje police osiguranja, zadatak odlučivanja o tome koje rizike osigurati, omogućuje osiguravateljima razlikovanje između dobrih i loših rizika te odgovarajuće prilagođavanje stopa. Rizici imaju geografsku komponentu – razni tipovi šteta i potraživanja prevladavaju na različitim područjima.

Reosiguranje

Reosiguravatelji se služe GIS-om kao kritičnim alatom koji im pomaže u izradi procjene rizika. Podaci o prirodnim opasnostima i katastrofama kartiraju se uporabom GIS-a za analizu i određivanje trendova u osiguravajućoj industriji. Štete se procjenjuju i modeliraju da bi se pomoglo reosiguravatelju u predviđanju budućih slučajeva, te se na taj način omogućuje potpisivanje točnije police osiguranja. Uporaba geografskih podataka pomaže osiguravatelju da donosi bolje odluke i daje im sredstvo za pokazivanje rezultata.

Razvoj tržišta

Tržište osiguranja je ciklično, s periodima profitabilnosti redovno izbalansiranim s nestabilnim tržištem. Potraživanje za osiguranjem ipak ima tendenciju stabilnosti – ljudi ne kupuju više od jedne police samo zato što je veća ponuda, a cijene niže.
Navedeno zahtijeva od osiguravajućih društava da budu kreativni u prepoznavanju novih tržišta, opsluživanju slabije razvijenih tržišta i zadržavanju postojećih klijenata.

Pridobivanje i zadržavanje klijenata kritični su za profitabilnost svake financijske institucije. Točna znanja o tome gdje su locirana nova tržišta i revalorizacija tržišta u skladu s promjenama uvjeta bitni su za uspjeh.