GDi CONVIVO

Preuzeti brošuru (na engleskom jeziku)

GDi CONVIVO je infrastruktura koja se koristi za distribuciju GDi proizvoda, koristeći softver, platformu, infrastrukturu i podatke kao uslugu. GDi CONVIVO se temelji na principima računalstva u oblaku, čime se omogućuje korisnicima servisa, poput jedinica lokalne samouprave, brzo i ekonomično pružanje servisa građanima. GDi isporučuje, upravlja i održava cjelokupnu platformu (serversku, podatkovnu, aplikacijsku), čiji su korisnici raznoliki, od državnih institucija, telekomunikacijskih kompanija, transportno-logističkih kompanija i drugih. GDi CONVIVO IaaS pruža osnovnu povezivost, mrežni prijenos i pristup, podatkovni centar, virtualnu privatnu mrežu i web-hosting. The GDi CONVIVO PaaS pruža GDi ENSEMBLE platformu i RDBMS. GDi CONVIVO SaaS komponentu čini poslovni i privatni GDi ENSEMBLE, GDi LOCALIS i GDi GEOSS dostupni krajnjim korisnicima putem interneta. GDi ATLAS DaaS služi kao WMS (Web Mapping Service) za GDi CONVIVO.

Tržište za managed servise ubrzano raste, uglavnom zbog potrebe za većom fleksibilnošću i kraćim vremenom za prodaju. GDI CONVIVO poslovni modeli su pažljivo razvijeni i prilagođeni kako bi odgovarali potrebama malih i srednjih telekomunikacijskih operatora diljem svijeta. GDi CONVIVO nudi razne integracijske scenarije, počevši sa sustavima hostinga, do djelomične integracije middleware-a i podatkovnih platformi. U slučaju ponovnog uspostavljanja stranice zbog nezgode, duplicirani podaci su fizički dislocirani, što osigurava dostupnost usluge.