Velik izazov lokalnih uprava danas, je osigurati učinkovitost i udovoljiti sve većim zahtjevima za kvalitetom usluga.

Uslijed sve većih očekivanja građana, javlja se potreba iznaći načine što efikasnijeg upravljanja gradskim proračunima, a da bi se ujedno unaprijedila kvaliteta i brzina pružanja usluga građanima. S obzirom na te zahtjeve, jedini način na koji se jedinice lokalne uprave mogu nositi s takvim odgovornostima jest putem uspostave učinkovitih integriranih informacijskih sustava koji mogu na bezbolan način integrirati postojeće poslovne procese, značajno ih ubrzavajući i šireći spektar funkcionalnosti i mogućnosti koje se tim ostvaruju. Danas gotovo da ne postoji informacija, ili pak administrativni postupak grada ili općine koja u sebi ne nosi i prostornu komponentu, ili je u kontekstu s prostornim elementima poput zemljišta, građevina, cesta ili okoliša. Stoga Kolaborativni GIS sustav ubrzano postaje kamen temeljac modernih lokalnih ili regionalnih informatičkih sustava.

GDi GISDATA je svojim dugogodišnjim iskustvom u radu s lokalnim vlastima, razvila standardizirani GDi LOCALIS softverski proizvod, koji je u potpunosti skalabilan prema veličini grada. Sveobuhvatna priroda rješenja, skalabilnost i ušteda troškova ključne su prednosti prilikom implementacije u manjim, srednjim i velikim gradovima.

Lokalne vlasti moraju osigurati visoku kvalitetu infrastrukture, zaštitu i podršku lokalne zajednice. Za postizanje tih ciljeva, lokalne vlasti suočavaju se s brojnim izazovima kao što su:

  • Stalna osjetljivost na kvalitetu javnih usluga
  • Povećanje broja zadataka za upravu
  • Sve veća odgovornost za osiguranje sredstava za javne potrebe

Lokalne uprave koje žele poboljšati uvjete života lokalnoj zajednici nastoje povećati naplatu prihoda i prepoznati nove izvore prihoda. U isto vrijeme, javnost zahtjeva automatizaciju i smanjenje troškova, što znači da je potrebno više rada s manjim brojem zaposlenika. Kako bi zadovoljili sve uvjete potrebno je:

  • Povećanje produktivnosti
  • Smanjenje troškova
  • Povećanje prihoda

Ove promjene zahtijevaju donošenje točnih odluka, temeljenih na kvalitetnim informacijama. Informacija postaje izvor prihoda za bilo koju vladu ili upravu. Jednostavnost prikupljanja informacija, upravljanje i komunikacija su ključevi za dobro upravljanje.

GDi GISDATA učinkovita rješenja i visokokvalitetne usluge savjetovanja su ključ za lokalne uprave kroz informacijske i komunikacijske tehnologije, GIS, upravljanje zgradama i druge srodne tehnologije. GDi GISDATA rješenja naglašavaju prostorne informacije kao zajednička vrata u svijet podataka lokalnih uprava. Kroz ova vrata, informacije postaju dostupne, razumljive i standardizirane. GDi GISDATA pristupa učinkovitom upravljanju lokalnih vlasti na dvije razine: prvo, kroz savjetovanje nakon što je GIS sustav osmišljen i zatim kroz stvarnu izradu i implementaciju GDi LOCALIS sustava za lokalnu i regionalnu upravu. GDi GISDATA rješenja, aplikacije i baze podataka su skalabilni, što znači da se mogu implementirati u svaki grad, bez obzira na veličinu područja, populacije ili bilo koje druge veličine.

Cjelovita rješenja

Karakteristika modernog postindustrijskog gospodarstva je velika korporativna raznolikost i brze promjene na tržištu. To se odražava i na nove zahtjeve u upravljanju gradskom imovinom. Lokalne i gradske vlasti moraju biti spremne učinkovito odgovoriti zahtjevima i mogućnostima.

Mogućnost da građani prate rad lokalne uprave i da imaju pristup podacima putem interneta, rezultira transparentnošću rada uprave. Transparentnost je jedan od velikih problema u tzv. tranzicijskim zemljama. Ostali problemi su decentralizacija gradske uprave prema lokalnoj samoupravi i privatizacija komunalnih usluga. Ovo je iznimno složeno i podložno greškama te zahtijeva sistematičan pristup poput onog kojeg pruža GDi GISDATA.

Prvi korak koji GDi GISDATA radi je snimanje postojećeg stanja, stvarnih potreba, mogućnosti i postojeće IT infrastrukture. Na temelju toga GDi GISDATA predlaže učinkovito rješenje imajući u vidu kompatibilnost s postojećom IT infrastrukturom. GDi GISDATA primjenjuje svjetski prihvaćena softverska rješenja kako bi se postigla skalabilnost koja može pratiti sve zahtjeve uključujući i razmjenu podataka između postojećih standarda prostornih baza podataka.

GDi GISDATA nudi cjelovito rješenje od konzultantskih usluga i studija izvodljivosti do dizajna sustava i baza podataka, od implementacije do kontinuirane tehničke podrške i edukacije korisnika. Zbog cjelovitog pristupa i kratkog vremena implementacije, uspjeh je garantiran. Tako se tijekom posljednjih dvanaest godina niz gradova odlučilo za GDi GISDATA kolaborativni GIS. Neki od tih gradova su: Pula, Rovinj, Zagreb, Koprivnica, Samobor, Opatija i Krk.