Nacionalne vlade – ministarstva, agencije

Nacionalne vlade suočene su s mnogim izazovima u svojim naporima da ostvare veći razvoj tržišta roba i usluga upotrebljavajući informacijske i komunikacijske tehnologije, a pod pritiskom su javnosti i političke oporbe da budu demokratičnije i da bolje služe društvu. Mnogi od ovih izazova na neki su način povezani s prostornom dimenzijom. Tu nastupaju i pomažu GDi GISDATA konzalting i rješenja.

Koordinacija i upravljanje projektima

Mnogi od projekata koje sponzorira država odvijaju se „na terenu“ što znači na određenoj lokaciji. Ponekad dvije agencije upravljaju istovremenim projektima na istoj ili gotovo istoj lokaciji, doslovno u susjedstvu, a bez svijesti o svojoj blizini i međusobnom utjecaju. Vlade, ministarstva i agencije znaju da trebaju sredstvo za shvaćanje i kontrolu prostorne rasprostranjenosti aktivnosti koje financiraju i sponzoriraju. To sredstvo su sustavi geografskih informacija /Geographical Information Systems/. Vrlo često nalaze ono što im je potrebno u GDi GISDATA rješenjima.

Usklađenost sa normama Europske Unije i drugim normama

U drugim slučajevima, koji postaju učestaliji, vladina ministarstva i agencije primjenjuju obvezne geoprostorne informacijske tehnologije i postupke kako bi bili u skladu s propisima Europske Unije te podobne za prijavu za određene fondove, kao i za integraciju u druge sustave u predmetnom području. Primjeri takvih sustava su sljedeći:

  • LPIS – Land Parcel Identification System /Sustava identifikacije zemljišnih čestica/ za kontrolu potpora u poljoprivredi, EU,
  • INSPIRE – Europska infrastruktura prostornih podataka,
  • SABE – Seamless Administrative Boundaries of Europe /Neprekinute administrativne granice Europe/, upotrebljava se za statistiku,
  • CORINE – Baza podataka uporabe i pokrova zemljišta,
  • NATO – standardi i karte.

GDi GISDATA pomaže vladama, ministarstvima i agencijama da postignu usklađenost s ovim normama.

Gospodarski razvoj

a) Privlačenje investicija
GIS pomaže vladama da prepoznaju najpodesnija područja za razvoj poslovnih zona, gdje su poslovni subjekti ohrabreni da u njima smjeste svoje urede, proizvodne pogone i/ili skladišta / distribucijske centre. Nadalje, imati učinkoviti GIS prednost je za lokalne vlasti jer investitori žele dobiti što je moguće više informacija o okolnim područjima i uvjetima da bi bili sigurni u svoju odluku da započnu posao na određenoj lokaciji. Pomoć koju pruža GDi GISDATA može biti od vitalnog značenja u postizanju tog cilja.

b) Projekti za razvoj nerazvijenih regija ili regija stradalih u ratu
Nejednaka razina razvoja pitanje je koje navode mnoge države na svim razinama. Ako ljudi ostanu ili se vrate u svoja mjesta rođenja to doprinosi održivom razvoju. Stoga vlasti nude stanovnicima i tvrtkama razne fiskalne, prijevozne i druge potpore kako bi ih nagovorile da ostanu ili da se vrate, i da investiraju. Rješenja i konzultantski rad koji nudi GDi GISDATA pomažu u prepoznavanju područja koja ispunjavaju kriterije za takve potpore, planiranju održivog razvoja infrastrukture i zaštiti krucijalnih resursa.