GDi LOCALIS For Education je obrazovni program tvrtke GDi koji je razvijen kao podrška školama u Republici Hrvatskoj na polju razvoja digitalnih kompetencija i stručnih vještina učenika i nastavnika.

Kroz navedeni program izravno podržavamo obrazovanje učenika koje kao cilj ima stjecanje novih znanja i vještina iz područja rada s informatički podržanim analizama i operacijama, upravljanjem prirodnim i drugim resursima, infrastrukturom, imovinom i aktivnostima u prostoru, te generalno sa prostornim podacima. Podaci o prirodnim i izgrađenim resursima, infrastrukturi i imovini kao što su npr. vode, brane, šume, parkovi, ceste i slično kao i generalni prostorni podaci, njihova obrada, prikaz i distribucija kroz stručno vodstvo kompetentnih nastavnika koji će se educirati na rješenjima koja se primjenjuju u svakodnevnim poslovnim i tržišnim aktivnostima garancija su uspješnog transfera znanja i vještina učenicima sukladno potrebama tržišta rada.

GDi LOCALIS For Education je na raspolaganju svim zainteresiranim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj koje žele sudjelovati na modernizaciji i prilagodbi kurikuluma dinamičnom i promjenjivom tržištu rada sa prostornim podacima koji su danas ključ uspješnog napretka i generiranja rasta proizvodnje i proizvodnih kapaciteta ekonomije Hrvatske.

GDi LOCALIS For Education se sastoji od:

GDi ATLAS skupa digitalnih prostornih podataka područja Hrvatske (te ako je od GDi već izrađen kao gotov proizvod – digitalnih prostornih podataka za Vašu Županiju, grad, općinu):

 • osnovni podaci o naseljima, granicama i broju stanovnika
 • osnovni podaci o cestama
 • osnovni podaci o pokrovu zemljišta
 • osnovni podaci o visinskom prikazu
 • opcionalni dodatni digitalni prostorni podaci za Vašu Županiju, grad ili općinu – ako su već od GDi-a specifično izrađeni

GDi LOCALIS Visios portala na GDi CONVIVO platformi:

 • konfigurabilni web preglednik prostornih podataka
 • idealan alat za dijeljene prostornih podataka
 • sve se poslužuje iz GDi oblaka – GDi CONVIVO

GDi desktop platforme bazirane na Esri programskim alatima:

 • licence Esri programskih alata za
 • korištenje u nastavi za rad s učenicima
 • korištenje za rad nastavnika

GDi LOCALIS moduli koji se koriste svakodnevno kod naših korisnika:

 • upravljanje cestovnom infrastrukturom
 • upravljanje prostorno-planskom dokumentacijom
 • upravljanje javnom rasvjetom
 • više o ovom na: http://localismarket.gdi.net/

GDi školovanje:

 • obuka nastavnika za rad sa GDi LOCALIS For Education

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt osoba: Ivan Lukić
E-mail: ivan.lukic@gdi.net