EGOV – informacijska rješenja za e-upravu

Većina informacija koja se upotrebljava u državnim poslovima na raznim razinama sadrži neko pozivanje na prostornu lokaciju i prostorni odnos prema objektima i fenomenima realnog svijeta. Javne uprave ravnaju tim informacijama i proizvode informacijske proizvode dodane vrijednosti za podršku svakodnevnim poslovima, donošenju odluka, kao i uslugama građanima i poslovnim i drugim organizacijama. GISDATA rješenja i usluge pomažu vladama, ministarstvima i agencijama da povećaju učinkovitost po nižoj cijeni, kao i da unaprijede sredstva komunikacije – te da kao posljedicu toga unaprijede svoje usluge.