Osnovni podaci

GDi GRUPA d.o.o. Zagreb

Adresa : Baštijanova 52a, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB : 16322816866
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu po brojem : MBS 080587777
Poslovna banka : Zagrebačka banka / UniCredit Group, Savska 62, 100000 Zagreb, Hrvatska www.zaba.hr
SWIFT : ZABAHR2X
Bankovni račun : IBAN HR77 2360000 1101930430
Temeljni kapital : 5.000.000,00 HRK uplaćen u cijelosti
Direktori : Boran Lončarić, Vesna Lončarić
Osoba ovlaštena za zastupanje : Andrej Lončarić

GDi GISDATA d.o.o. Zagreb

Adresa : Baštijanova 52a, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB : 95032181708
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu po brojem : MBS 080047448
Banka : Zagrebačka banka / UniCredit Group, Savska 62, 10000 Zagreb, Hrvatska www.zaba.hr
SWIFT : ZABAHR2X
Bankovni račun : IBAN HR90 2360000 1101207546
Temeljni kapital : 6.587.700,00 HRK uplaćen u cijelosti
Direktori : Leon Šagovac, Andrej Lončarić, Irena Madirazza