Školovanje

Uspješna implementacija GIS sustava počinje edukacijom zaposlenika.

Mi u GDi GISDATA-i razumijemo važnost znanja i stručnosti, i svjesni smo da naši klijenti imaju potrebu za općim, ali i vrlo specifičnim znanjima iz različitih područja primjene GIS-a. Naš dinamični i stručni tim održava tečajeve iz različitih tema vezanih uz GIS i njegovu praktičnu primjenu: GIS aplikacije sa primjenom u industriji, prometu, znanstvenim institucijama, daljinskim istraživanjima i integracijom sa GPS tehnologijama.

GDi GISDATA posjeduje sve potrebne resurse za osposobljavanje klijenata: stručne i iskusne ESRI autorizirane instruktore, moderno opremljene računalne učionice, rad u maloj grupi polaznika (do 8 osoba) te pristupačne lokacije. Svaki naš polaznik dobiva sve tečajne materijale: skripte sa predavanjima, zbirke zadataka i CD sa podacima za vježbu, te na kraju uspješno odslušanog tečaja potvrdu – diplomu.