Trajanje tečaja: 3 dana (24 sata)

ArcGIS 1: Počeci rada u GIS-u

Ovaj tečaj vas podučava o tome što je GIS i što s njime možete raditi. Korištenjem različitih komponenata ArcGIS platforme moći ćete izrađivati GIS karte, istraživati i analizirati podatke o kartiranim objektima, i naučiti jednostavne metode dijeljenja svojih karata i rezultata analiza. Po završetku tečaja imati ćete jasno shvaćanje o tome kako se GIS karte i ArcGIS alati koriste za vizualizaciju stvarnog svijeta, otkrivanje uzoraka, prikupljanje i razmjenu prostornih informacija s drugima.Prema odobrenju Verifikacijskog povjerenstva za stručno usavršavanje Hrvatskog saveza građevinskih inženjera ovaj tečaj donosi 12 bodova.Svi polaznici koji uspješno odslušaju tečaj dobivaju GDi GISDATA i međunarodno priznatu Esri diplomu.

Polaznici:

Osobe bez prethodnog znanja o GIS-u ili iskustva u radu u GIS okruženju.

Preduvjeti:

Polaznici bi trebali poznavati Windows bazirane softvere i engleski jezik.

Naučite kako:

 • Brzo izraditi i podijeliti GIS karte korištenjem ArcGIS-a.
 • Pronaći i organizirati geografske podatke i druge izvore GIS-a za jednostavne kartografske projekte.
 • Pravilno prikazati geoobjekte na GIS karti i pristupiti podacima o njima.
 • Analizirati GIS kartu s ciljem identificiranja prostornog smještaja geoobjekata prema zadanim kriterijima.
 • Podijeliti GIS karte i rezultate analiza kako bi bili dostupni putem aplikacija za stolna računala, web stranica i mobilnih uređaja.

Pregled tečaja:

Što je ArcGIS platforma?

 • Alati za jednostavno pronalaženje, stvaranje, dijeljenje i korištenje GIS karata
 • Višeplatformna dostupnost

Što je GIS?

 • Komponente GIS-a
 • Razumijevanje geografskog pristupa
 • Što možete raditi s GIS-om?
 • Izrađivanje i dijeljenje karata korištenjem ArcGIS Online

Što podatak čini geografskim?

 • Digitalno prikazivanje objekata iz stvarnog svijeta
 • Formati geografskih i ne-geografskih podataka
 • Dokumentiranje bitnih informacija o podacima pomoću metapodataka

Kartiranje objekata iz stvarnog svijeta korištenjem koordinatnih sustava

 • Geografski i projicirani koordinatni sustavi, rad sa primjerima iz Hrvatske
 • Identifikacija koordinatnog sustava seta podataka
 • Promjena koordinatnog sustava seta podataka
 • Promjena koordinatnog sustava karte

Pronalaženje GIS karata i podataka

 • Uvjeti prilikom odabira podataka
 • Izvori GIS podataka

Istraživanje GIS karte

 • Navigacija kroz mjesta od interesa
 • Pronalaženje geoobjekata i pristup informacijama o njima
 • Promjena simbolizacije geoobjekata
 • Vizualizacija promjena kroz vrijeme

GIS analize

 • Rješavanje prostornih problema
 • Postupak od pet koraka
 • Utvrđivanje gdje i kad se nešto dogodilo
 • Dijeljenje rezultata analiza u obliku grafa i sloja

Dijeljenje GIS karata i rezultata

 • Uobičajeni načini dijeljenja karata i rezultata
 • Dijeljenje alata i podataka
 • Dijeljenje rezultata u obliku web karte i web kartografske aplikacije
 • Pristup podacima kroz ArcGIS Online

Softver koji se koristi na tečaju:

 • ArcGIS 10.2 for Desktop (Basic, Standard ili Advanced)
 • ArcGIS Online

Molimo Vas da nam se za sve informacije o tečajevima i prijave za tečajeve obratite na e-mail adresu: training.zg@gdi.net

Veselimo se Vašem dolasku!

 

Trajanje tečaja: 5 dana (40 sati)

ArcGIS 2: Alati i funkcionalnost

U ovom tečaju steći ćete temeljne vještine nužne za izradu, dijeljenje i korištenje geoinformacija i karata kroz ArcGIS platformu. Naučit ćete na koji način učinkovito pronaći, istražiti, upravljati i analizirati geografske podatke te izraditi informativne karte za prezentiranje svog rada. Tečaj obuhvaća različite tehnike efektivnog dijeljenja GIS karata i resursa s upravom, dionicima i javnosti.Prema odobrenju Verifikacijskog povjerenstva za stručno usavršavanje Hrvatskog saveza građevinskih inženjera ovaj tečaj donosi 20 bodova.Svi polaznici koji uspješno odslušaju tečaj dobivaju GDi GISDATA i međunarodno priznatu Esri diplomu.Polaznici:

GIS profesionalci i ostali koji imaju uvodnu razinu poznavanja GIS koncepata i osnovno iskustvo rada u ArcGIS okruženju.

Preduvjeti:

Završen tečaj ArcGIS 1: Uvod u GIS ili tome ekvivalentno poznavanje materije. Poznavanje engleskog jezika.

Naučite kako:

 • Koristiti ArcGIS programe i sadržaje za izradu visokokvalitetnih karata koje uključuju podatke iz različitih izvora.
 • Organizirati, izraditi i uređivati geografske podatke kako bi bili točni i ažurirani.
 • Upravljati, simbolizirati i označavati slojeve karte kako bi poboljšali izgled i olakšali pregled podataka.
 • Dizajnirati atraktivne prikaze karta za ispis.
 • Primijeniti standardizirani postupak za analizu GIS podataka i rješavanje prostornih problema.
 • Podijeliti karte i rezultate analize kako bi bili dostupni na više različitih platformi.

Pregled tečaja:

Izrada, dijeljenje i korištenje GIS karata

 • Razumijevanje toka rada
 • Izrada karata povezivanjem lokalnih podataka s ArcGIS Online sadržajima
 • Objava karata na web-u
 • Organizacija geografskih podataka
 • Prikupljanje podataka za projekt
 • Pohrana podatka iz različitih izvora u geografsku bazu podataka
 • Dokumentiranje podataka za projekt

Upravljanje slojevima karte

 • Postavljanje raspona mjerila karte za olakšavanje pregleda karte
 • Prikaz filtriranih podataka korištenjem upita pomoću definicije
 • Stvaranje grupiranih slojeva i slojeva osnovnih karata za organizaciju sadržaja karte

Prikaz podataka

 • Shvaćanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka
 • Simbolizacija geoobjekata prema atributnim vrijednostima
 • Metode klasifikacije
 • Normalizacija podataka

Rad s tabličnim podacima

 • Dodavanje polja i izračunavanje vrijednosti
 • Sažimanje vrijednosti tabličnih polja
 • Priključivanje i povezivanje tabličnih podataka

Izrada i uređivanje podataka

 • Postupci uređivanja
 • Predlošci geoobjekata
 • Izrada novih geoobjekata
 • Ažuriranje oblika i atributa geoobjekata
 • Uređivanje podataka korištenjem ArcGIS Online predložaka

Označavanje geoobjekata

 • Načini i mogućnosti označavanja
 • Razumijevanje referentnog mjerila
 • Automatski smještaj oznaka korištenjem Maplexa-a
 • Oznake bazirane na Python izrazima

Oblikovanje prikaza karte

 • Osnove dizajniranja karte
 • Dodavanje kartografskih elemenata
 • Izrada i objava pojedinačnih karata i atlasa

Priprema podataka za analizu

 • Procjena kvalitete podataka
 • Promjena koordinatnog sustava seta podataka

Rješavanje prostornih problema

 • Postupci analize
 • Rad s alatima za geoprocesiranje
 • Izrada modela

Dijeljenje geografskih informacija

 • Mogućnosti dijeljenja karata i slojeva
 • Dijeljenje analitičkih postupaka pomoću geoprocesnih paketa
 • Objava kartografskih servisa

Softver koji se koristi na tečaju:

 • ArcGIS 10.2 for Desktop (Standard ili Advanced)
 • ArcGIS 10.2 for Server Workgroup (Standard)
 • ArcGIS Online

Molimo Vas da nam se za sve informacije o tečajevima i prijave za tečajeve obratite na e-mail adresu: training.zg@gdi.net

 

Veselimo se Vašem dolasku!

 

Trajanje tečaja: 2 dana (16 sati)

Napredne analize pomoću ArcGIS-a

Na ovom tečaju polaznici uče opće i specifične procedure provođenja GIS analize. Svaka analiza počinje sa jasno postavljenim pitanjem i kriterijima koje mora zadovoljiti. U ovom tečaju ćete naučiti kako postaviti pitanje i kriterije analize te odabrati adekvatne alate i sam postupak provođenja analize. Na tečaju ćete naučiti raditi i provoditi analize s različitim alatima za analize rastera i vektora, 2D i 3D podataka te analize i prikazivati podatke s vremenskom komponentom.Prema odobrenju Verifikacijskog povjerenstva za stručno usavršavanje Hrvatskog saveza građevinskih inženjera ovaj tečaj donosi 20 bodova.Svi polaznici koji uspješno odslušaju tečaj dobivaju GDi GISDATA i međunarodno priznatu Esri diplomu.Preduvjeti:

Završen tečaj ArcGIS 2: Osnove korištenja ili tome ekvivalentno poznavanje materije. Poznavanje engleskog jezika.

Naučite kako:

 • Odabrati odgovarajuće podatke, alate i metode za planiranje, izvođenje i dokumentiranje analitičkih projekata
 • Automatizirati proces analize pomoću Modela za analizu podatka (Model Builder)
 • Provoditi težinske analize za odabir najbolje lokacije
 • Analizirati i vizualizirati podatke sa vremenskom komponentom
 • Koristiti statističke metode za otkrivanje točaka žarišta
 • Pratiti promjene i trendove u prostoru i vremenu
 • Dijeliti rezultate analiza tako da budu dostupni a postupke analiza da se mogu ponavljati

Sadržaj tečaja:

Proces GIS analize

 • Vrste prostorne analize
 • Koraci prilikom analiziranja podataka
 • Načini dijeljenja i objave rezultata GIS analize

Priprema podataka

 • Provjera kvalitete podataka
 • Usklađivanje prostorne reference i točnosti podataka
 • Dijeljenje podataka u obliku kartografskog servisa

Analize udaljenost

 • Kategorije analiza udaljenosti
 • Odabir alata ovisno o željenom izlaznom rezultatu analize
 • Razlike između geodetske i ravninske (euklidske) udaljenosti
 • Korištenje analiza udaljenosti za planiranje evakuacije u kriznim

Analize preklapanja

 • Postupci i alati
 • Analize preklapanja i prijenos atributa među podacima
 • Provođenje analize preklapanja za izračun štete nastale elementarnom nepogodom
 • Korištenje iteratora i varijabli u Model Builder-u
 • Izrada paketa za dijeljenje alata i rezultata analize

Korištenje rastera za određivanje najbolje lokacije

 • Izrada binarnih i težinskih modela za odabir najbolje lokacije
 • Rangiranje pogodnosti i razine mjerenja
 • Reklasifikacija podataka
 • Određivanje najbolje lokacije za vinograd

Analiza obrazaca pojava u prostoru

 • Kvantitativni prikazi i analize obrazaca u prostoru
 • Alati za prostornu statistiku (Spatial Statistics)
 • Analize točaka žarišta (Hot spot analysis)
 • Izrada modela za analizu distribucije podataka
 • Dijeljenje Modela kao mrežnog servisa za geoprocesiranje (geoprocessing service)

Podaci sa vremenskom komponentom

 • Općenito o vremenskoj komponenti
 • Analiza uzoraka u vremensko – prostornim podacima
 • Izrada animacija i rad sa vremenskom trakom (time slider)
 • Dijeljenje rezultata u obliku animiranog kartografskog servisa (animated map service)

Softver koji se koristi na tečaju:

 • ArcGIS 10.2 for Desktop (Advanced)
 • ArcGIS 10.2 for Server Workgroup (Advanced)
 • ArcGIS 10.2 Spatial Analyst

Molimo Vas da nam se za sve informacije o tečajevima i prijave za tečajeve obratite na e-mail adresu: training.zg@gdi.net

 

Veselimo se Vašem dolasku!

 

Trajanje tečaja: 2 dana (24 sata)

Kartografija pomoću ArcGIS-a

Tečaj vam omogućuje stjecanje znanja o izradi interaktivnih karata koje su lako čitljive i primjereno dizajnirane za korisnike i određenu vrstu prikaza, s naglaskom na primjenu osnovnih kartografskih principa u oblikovanju. Naučit ćete kako slijediti standardne kartografske postupke za učinkovitu izradu visokokvalitetnih karata za ispis i korištenje na web-u.Svi polaznici koji uspješno odslušaju tečaj dobivaju GDi GISDATA i međunarodno priznatu Esri diplomu.Polaznici:Kartografi i GIS analitičari, specijalisti, kartografski tehničari i ostali koji trebaju izraditi karte pomoću ArcGIS računalnog programa.

Preduvjeti:

Završen tečaj ArcGIS 2: Osnove korištenja ili tome ekvivalentno poznavanje materije. Poznavanje engleskog jezika.

 

Naučite kako:

 • Planirati kartografski projekt.
 • Odabrati prikladne podatke koji zadovoljavaju željene kartografske uvjete.
 • Izraditi prikladnu simbolizaciju, kartografske elemente i prikaze karte za određeni projekt.
 • Izraditi kartografske oznake i anotacije koje će biti lako čitljive predviđenim korisnicima.
 • Izraditi karte namijenjene za ispis i prikaz na web-u.

Pregled tečaja:

Proces planiranja u kartografiji

 • Principi rada u kartografiji
 • Definiranje namjene i korisnika karte te tehničkih podataka o karti

Procjena podataka

 • Razumijevanje podataka
 • Procjena geometrije i atributa
 • Mjerilo procjene
 • Odabir koordinatnog sustava

Osnove kartografskog dizajna

 • Uvjeti dizajniranja za ispisane i web karte
 • Osnove vizualne težine, kontrasta i oblika
 • Razumijevanje primjerenog korištenja boja
 • Dizajniranje shema boja i simbola

Napredne tehnike simbolizacije

 • Crtanje na razini simbola za napredne kartografske rezultate
 • Kartografski prikazi
 • Razumijevanje simbolizacije za potrebe kartografskih servisa

Tekst karte

 • Smjernice smještaja teksta ta točkaste, linijske i poligonalne geoobjekte
 • Osnove načina pisanja u kartografiji
 • Postupci uređivanja teksta
 • Izrada kartografskih oznaka pomoću Maplex-a
 • Rad s anotacijama

Oblikovanje karte za web

 • Uvjeti oblikovanja i izvedbe
 • Najbolja praksa
 • Vrste kartografskih servisa
 • Određivanje „tiling sheme“
 • Analiziranje dokumenta karte
 • Prikazivanje i objavljivanje kartografskih servisa

Izrada karata za ispis

 • Uvjeti oblikovanja
 • Pitanja koordinatnog sustava
 • „Cashed“ i dinamički web servisi

Izrada kartografskih prikaza i kartografskih nizova

 • Izrada uravnoteženog kartografskog prikaza
 • Elementi karte
 • Dinamički tekst
 • Izrada kartografskih nizova pomoću predložaka
 • Izvoz kartografskih nizova u PDF dokument

Softver koji se koristi na tečaju:

 • ArcGIS 10.2 for Desktop (Advanced)
 • ArcGIS 10.2 for Server Workgroup (Standard)

Molimo Vas da nam se za sve informacije o tečajevima i prijave za tečajeve obratite na e-mail adresu: training.zg@gdi.net

Veselimo se Vašem dolasku!

 

Trajanje tečaja: 3 dana (24 sata)

Izgradnja geografskih baza podataka

Na ovom tečaju polaznici uče vještine dizajniranja geografskih baza podataka tako podaci u njima da točno modeliraju odnose u stvarnom svijetu. Naučiti ćete dodavati podatke u geografsku bazu podataka te kako sačuvati integritet podataka te kako provjeravati točnost geometrije unesenih podataka. Svi koncepti i tehnike koje se obrađuju na ovom tečaju su primjenjivi kako za file geodatabase tako i za višekorisničku ARCSDE geografsku bazu podataka.Svi polaznici koji uspješno odslušaju tečaj dobivaju GDi GISDATA i međunarodno priznatu Esri diplomu.Polaznici:GIS analitičari, dizajneri baza podataka te svi ostali koji održavaju podatke u geografskoj bazi podataka

Preduvjeti:

Završen tečaj ArcGIS 2: Alati i funkcionalnost ili tome ekvivalentno poznavanje materije.

Na ovom tečaju polaznici će naučiti:

 • Koristiti GIS podatke koje je nalaze u geografskim bazama podatka: File geodatabase, višekorisničkim bazama podataka i na GIS poslužiteljima
 • Dizajnirati prostorne baze podataka za efikasnu pohranu, dohvat, prikaz i editiranje podataka.
 • Koristiti napredna svojstva geografske baze podataka za održavanje prostornog i atributnog integriteta podataka.
 • Koristiti predloške modela baza podataka
 • Izrađivati geodata servise za dijeljenje geografskih baza podataka sa korisnicima Desktopa, mreže i mobilnih uređaja.

Pregled sadržaja tečaja:

Upoznavanje sa geografskim bazama podataka:

 • Komponente geografske baze podataka
 • Konekcije na bazu
 • Geodata services

Izrada i učitavanje podataka

 • Izrada geografske baze podataka
 • Izrada prostornih tablica i tablica
 • Promjena svojstava prostornih i neprostornih tablica
 • Načini učitavanja podataka
 • Obnavljanje baze podataka (recovery) i izrada sigurnosne kopije (backup)

Upravljanje rasterskim podacima

 • Na što sve treba obratiti pažnju kod rada sa rasterima
 • Izrada mosaic dataset-a

Održavanje integriteta podataka pomoću podtipova

 • Što su podtipovi i čemu služe?
 • Izrada podtipova
 • Određivanje zadanih vrijednosti (default value)

Upravljanje integritetom atributnih vrijednosti

 • Izrada atributnih domena
 • Primjenjivanje domena na podtipove
 • Validacija atributa

Postavljanje podataka u relacije (relationship classes)

 • Kada koristiti relacije?
 • Kardinalnost
 • Svojstva i pravila relacija

Dodavanje privitaka

 • Dodavanje datoteka geoobjektima
 • Dodavanje privitaka pomoću alata za geoprocesiranje

Dizajn topologije u geografskoj bazi podataka

 • Tijek rada
 • Pravila
 • Validacija topologije

Dijeljenje geografske baze podataka

 • Metode dijeljenja: kartografski paketi i geodata servisi
 • Objava geodata servisa
 • Upravljanje podacima
 • Dijeljenje kartografskih paketa

Dizajn geografske baze podataka

 • Na što se treba obratiti pažnju
 • Predlošci geografskih baza podataka

Projekt: Izgradnja geografske baze podataka

 • Izrada prostornih i neprostornih tablica podataka
 • Učitavanje podataka
 • Očuvanje atributnog integriteta podataka
 • Izrada domena, podtipova, relacija i topologije
 • Testiranje dizajna tokom editiranja podataka
 • Dijeljenje sheme geografske baze podataka

Softver koji se koristi na tečaju:

 • ArcGIS 10.2 for Desktop (Advanced)
 • ArcGIS 10.2 for Server Workgroup (Standard)
 • Microsoft SQL Server Express 2008 R2

 

Molimo Vas da nam se za sve informacije o tečajevima i prijave za tečajeve obratite na e-mail adresu: training.zg@gdi.net

 

Veselimo se Vašem dolasku!

 

Trajanje tečaja: 3 dana (24 sata)

Unos i uređivanje podataka

Za izradu GIS karata i rezultata analiza koje čine osnovu za informirano donošenje odluka, točni podaci su ključna osnova. Ovim tečajem dobit ćete saznanja o metodama ispravnog stvaranja i održavanja podataka pohranjenih unutar prostorne baze podataka. Dobit ćete uvid u preporučeni postupak za automatizaciju podataka i steći praktična znanja o alatima i tehnikama koji vam pomažu očuvati integritet podataka tijekom uređivanja.
Svi polaznici koji uspješno odslušaju tečaj dobivaju GDi GISDATA i međunarodno priznatu Esri diplomu.Polaznici:GIS tehničari, specijalisti i ostali iskusni ArcGIS korisnici koji trebaju izrađivati i održavati geografske informacije svoje organizacije.Preduvjeti:Završen tečaj ArcGIS 2: Osnove korištenja ili tome ekvivalentno poznavanje materije. Poznavanje engleskog jezika.

Naučite kako:

 • Primijeniti standardizirane postupke uređivanja za potrebe ažuriranja svoje GIS baze podataka.
 • Učinkovito stvarati i uređivati geometriju i atribute geoobjekata.
 • Rješavati uobičajene probleme organizacije podataka.
 • Očuvati prostorne odnose između geoobjekata pomoću topologije.

Pregled tečaja:

Načini uređivanja

 • Uređivanje unutar ArcMap okruženja
 • Predlošci geoobjekata
 • „Snapiranje“
 • Stvaranje novog geoobjekta
 • Uređivanje atributa geoobjekta
 • Priprema za uređivanje
 • Postavke koordinatnog sustava za podatke
 • Postavke svojstava okruženja za uređivanje
 • Georeferenciranje pozadinske slike / karte
 • Praćenje uređivanja
 • Izrada predložaka geoobjekata
 • Izrada karata za uređivanje
 • Dijeljenje karata u obliku paketa

Uređivanje geometrije geoobjekata

 • Digitalizacija geoobjekata
 • Izrada geoobjekata u odnosu na druge geoobjekte
 • Izmjena postojećih geoobjekata
 • Korištenje topologije karte

Uređivanje atributa geoobjekata

 • Upravljanje atributnim prozorom
 • Rad s atributnim tablicama
 • Izrazi za izračun vrijednosti tabličnog polja
 • Prijenos atributa
 • Ažuriranje atributa za pojedini geoobjekt
 • Ažuriranje atributa za više geoobjekata istovremeno

Integracija podataka i kontrola kvalitete

 • Dodavanje vektorskih podataka u prostornu bazu podataka
 • Odnos topologije karte i topologije prostorne baze podataka
 • Uređivanje geoobjekata pomoću topologije prostorne baze podataka

Integracija podataka i tehnike organizacije

 • Rješavanje pitanja organizacije podataka
 • Napredni alati za uređivanje

Dijeljenje i uređivanje

 • Višekorisničko uređivanje
 • Izrada kartografskih i slojnih paketa

Projekt: Implementacija postupaka uređivanja

 • Pregled podataka i zadatka projekta
 • Priprema karte za uređivanje
 • Ugradnja podataka različitih formata u prostornu bazu podataka
 • Izrada i uređivanje geoobjekata
 • Rješavanje pitanja organizacije podataka

Softver koji se koristi na tečaju:

 • ArcGIS 10.2 for Desktop (standard ili Advanced)

Molimo Vas da nam se za sve informacije o tečajevima i prijave za tečajeve obratite na e-mail adresu: training.zg@gdi.net

Veselimo se Vašem dolasku!

 

Trajanje tečaja: 1 dan (8 sati)

Uvod u ArcGIS Online/Portal for ArcGIS

ArcGIS Online stranice Vaše organizacije izvor su GIS podataka, web karata i drugog sadržaja koje može doprinijeti vrijednostima Vaših projekata. Ovim tečajem naučiti ćete kao pronaći sadržaje dostupne ArcGIS Online za organizacije, ustanoviti koji je sadržaj prikladan Vašim potrebama i primijeniti ga pomoću web karata i Esri Maps for Office. Uz to, naučit ćete koje vrste podataka možete objaviti na ArcGIS Online i na koje načine izrađivati GIS sadržaje kako bi zadovoljili planiranu namjenu. Tečaj obuhvaća i postupak objave web karata i web aplikacija čime njihovu vrijednost možete proširiti kroz svoju organizaciju i/ili javnost.PolazniciOsobe koje imaju potrebu korištenja i publiciranja sadržaja unutar svojeg organizacijskog ArcGIS Online korisničkog računa. GIS analitičari, specijalisti, upravitelji podacima i ostali koji mogu iskoristiti benefite dostupnih GIS sadržaja u svom radu.

Preduvjeti

Opća informiranost o ArcGIS Online-u je preporučljiva.

Naučite kako

 • Pronaći sadržaje na ArcGIS Online-u i procijeniti jesu li u skladu s potrebama Vašeg projekta.
 • Dodati sadržaje na web kartu, prilagoditi izgled karte, kreirati filtre kako bi istakli bitne elemente.
 • Učinkovito objaviti servise na ArcGIS Online.
 • Koristiti ArcGIS Online alate za kreiranje i konfiguraciju web karata i web aplikacija.
 • Dijeliti servise, web karte i web aplikacije unutar organizacijskih grupa, sa svim korisnicima unutar organizacije i s javnosti.
 • Kreirati kartu unutar Microsoft Excel sučelja kako bi analizirali tablične podatke i podatke s ArcGIS Online-a.
 • Podijeliti kartu iz Excel-a u obliku PowerPoint prezentacije.

Pregled tečaja

Pregled ArcGIS Online-a

 • Mogućnosti
 • Korisničke role
 • Dodavanje sadržaja u ArcGIS Online-u
 • Metode pretraživanja dostupnih sadržaja
 • Vrste podataka
 • Servisi
 • Objava „feature“ servisa i „tiled map“ servisa

Kreiranje web karata pomoću ArcGIS Online

 • Postupak izrade
 • Mogućnosti konfiguracije
 • Kreiranje web aplikacija korištenjem ArcGIS Online predložaka
 • Pregled raspoloživih predložaka
 • Postupak kreiranja web aplikacije

Dijeljenje sadržaja na ArcGIS Online-u

 • Mogućnosti dijeljenja sadržaja
 • Odabir najbolje opcije dijeljenja u skladu s namjenom sadržaja

Korištenje GIS sadržaja pomoću Esri Maps for Office

 • Vizualizacija, analiza i dijeljenje podataka korištenjem Esri Maps for Office alata

Veselimo se Vašem dolasku!


-

Tools and FunctionalityT