Savjetovanje

GIS je prepoznat kao ključan u mnogim primjenama informacijske tehnologije. Stoga postaje obvezna tehnologija temeljem zakona, internih politika organizacija ili putem specifičnih potreba koje se ne mogu zadovoljiti drugim metodama. Ipak, nema mnogo IT stručnjaka niti poduzeća koji posjeduju znanja i iskustvo za osmišljenje, projektiranje, budžetiranje, razvoj, primjenu i održavanje GIS-a, posebno u korporativnim okruženjima. GDi GISDATA konzultanti pomažu različitim organizacijama, od vladinih preko obrazovnih i neprofitnih do privatnih, u izgradnji i uporabi GIS-a koji najbolje odgovara njihovim potrebama – i to ne samo za početni vremenski period.

Analiza potreba
GDi GISDATA konzultanti razgovaraju s Vama i Vašim osobljem, pozorno slušajući kako bi prepoznali i dokumentirali Vaše potrebe i želje. Nakon toga ih sistematiziramo, analiziramo i kategoriziramo, radeći zajedno s vašim vodstvom kako bismo Vam pomogli pretvoriti Vaše zamisli, potrebe i želje u jasne vizije, strateške preporuke i funkcionalne zahtjeve.

Tehnološki konzalting
Odlučivanje o tome koju tehnološku strategiju upotrijebiti može biti obeshrabrujući zadatak kada i sam solidni uvid u raspoložive tehnologije može potrajati do godinu dana. Korištenjem tehnoloških konzultantskih usluga od samog početka projekta naši korisnici ostvaruju koristi – i sigurni su u dobivanje ispravnih smjernica.

Evaluacija tehnologije i izrada prototipa
Procjena i provjera odabranih tehnologija i rješenja za Vaše konkretno okruženje ili svrhu može biti razborit korak u izboru tehnološkoih smjernica. Naš pilot projekt, prototip i usluge konzaltinga i razvoja u provjeri koncepta pomažu Vam verificirati i ispitati izabrane opcije u ranim fazama projekta.

Dizajn sustava
U skladu s vizijom, strateškim smjerom i funkcionalnim zahtjevima naši iskusni konzultanti projektiraju tehničku arhitekturu i konfiguraciju sustava, module, sučelja, detaljnu funkcionalnost i preporučene operativne postupke.

Planiranje i upravljanje projektom
Naši iskusni profesionalci pomažu Vam prepoznati glavne faze projekta, kao i kritične zadatke, te razviti učinkovite projektne planove uz minimiziranje rizika. Također, možemo upravljati projektom implementacije ili specifičnim pod-projektima za Vas te Vas istovremeno neprekidno obavještavati i omogućavati Vam kontrolu u svezi sa satnicom, troškovima i upravljanjem resursima, imajući na umu Vaše ključne ciljeve.