Usluge implementacije

GDi GISDATA usluge implementacije pridonose uspješnoj implementaciji različitih projekata koji se odnose na GIS i geoinformacije.

Implementacija GIS-a složen je i zahtjevan postupak. Pojednostavljeno bi se moglo reći da je implementacija postupak kretanja od logičkog i fizičkog modela dizajna do potpuno funkcionalnog sustava. Navodimo neke od specifičnih koraka implementacije u GIS projektima:

 • definiranje i primjena projekcija i prostornih referentnih sustava / sustava koordinata
 • definiranje drugih referentnih modela poput modela adresa
 • razvijanje osnovne karte / infrastrukture prostornih podataka
 • razvijanje skupova simbola i legendi
 • dizajniranje opreme karte
 • definiranje standardnih mjerila karte za digitalne i tiskane primjerke karata
 • definiranje organizacijskih shema GIS osoblja za podršku
 • migracija podataka iz postojećeg sustava
 • održavanje softvera, hardvera i podataka
 • provođenje kampanje osvješćivanja, barem slanjem e-maila svim zainteresiranim stranama i očekivanim budućim korisnicima te organiziranje početne prezentacije i serije seminara itd.
 • itd.

Implementacija tipično uključuje ispitivanje i kontrolu kvalitete proizvoda sustava.