Reference prema industriji

Državna uprava
Min. obrane R. Hrvatske
Min. okoliša R. Slovenije
Min. obrane R. Slovenije
Min. unutarnjih poslova R. Slovenije
Agencija za Statistiku Bosne i Hercegovine

Lokalna samouprava
Grad Zagreb
Grad Ljubljana
Grad Pula
Kanton Sarajevo

Međunarodne organizacije
Svjetska zdravstvena organizacija
Crveni križ
KPMG/Barents Group
Ujedinjene nacije

Telekom operateri
Hrvatski Telekom
Vipnet, Croatia
T-Mobil, Njemačka
Mobilkom, Austrija
Western Wireless International
Mobitel Slovenija
BH Telekom Sarajevo, BiH
ETB, Kolumbija

Telekomunikacijski sustavi
Ericsson Nikola Tesla
Ericsson Radio Systems
SIEMENS Hrvatska
Motorola Government Systems Switzerland

Nafta i plin
INA
Sarajevo GAS
BH GAS

Geodezija i katastar
Državna geodetska uprava, R. Hrvatska
Geodetska uprava, R. Slovenija
Državni zavod za geodetske radove, R. Makedonija
Ured za katastar Grada Zagreba

Integratori sustava za posebne namjene
MITRE
TASC
Anteon

Specijalisti za geo-podatke
ESRI Redlands
UK Military Survey

Razvoj programskih proizvoda
CADTEL Systems

Zdravstvene/hitne službe / praćenje vozila
Min. zdravstva, R. Hrvatska
Inst. za javno zdravstvo, Federacija BiH

Promet
Eurotraffic Oslo
Min. prometa, R. Slovenija

Roba široke potrošnje
Coca-Cola Beverages d.d., Zagreb
Unilever

Roba trajne vrijednosti
Renault Hrvatska

Financijske usluge
Privredna Banka Zagreb

Prirodni resursi
Hrvatske vode
Hrvatske šume
Projekt navodnjavanja, R. Makedonija

Komunalni sustavi i mreže
HEP Elektroprimorje Rijeka
Vodovod i kanalizacija Skopje

Regionalno planiranje
Agencija za regionalno planiranje, R. Makedonija

Mediji

Europapress Zagreb
Dnevnik Ljubljana