Atlasi gradova

Digitalni atlasi gradova su proizvodi visoke geometrijske točnosti i bogatog geografskog sadržaja. Proizvedeni su za sve veće gradove u regiji i izuzetno su informativni. Poput atlasa država, atlasi gradova imaju vrlo široku primjenu i ogroman broj korisnika. Atlasi gradova sadrže osnovne slojeve i to su: promet, tlocrti važnijih zgrada, urbane cjeline (stambene zone, zelenilo, voda, šuma, sportska igrališta, parkovi i dr.). Svi objekti opisani su velikim brojem atributa. Prometnice su kategorizirane prema mogućnosti prometovanja, ulice imaju nazive, tlocrti zgrada kategorizirani su prema namjeni i opisani nazivom objekta ili institucije koja se u objektu nalazi.

Izniman sadržaj i visoka geometrijska točnost izvrsna su podloga za geomarketinške analize, lokacijske servise i sve ostale GIS primjene. Na osnovnu strukturu atlasa gradova nadograđuju se adresni model i model prometne usmjerenosti odnosno, podaci za navigaciju i rutiranje.

Linearni i točkasti adresni model osnova je za adresno geokodiranje, vrlo interesantan servis sve većem broju korisnika. Također, analizirajući centroide adresa moguće je doći do vrlo zanimljivih informacija poput gustoće i razmještaja stanovništva, blizine prometnica i dr.

Model prometne usmjerenosti rezultat je kontinuiranog obilaska terena i detaljnog prikupljanja podataka najsuvremenijom tehnologijom. Modelom su definirane sve ceste u gradovima i njihova prometna obilježja; kategorija prometnice, moguća brzina vožnje, dozvoljena skretanja i smjernost. Točnost podataka se najbolje testira i nadopunjuje svakodnevnim korištenjem u projektima naših korisnika.

Atlasi gradova su izvornik za izradu raznovrsnih tematskih i topografskih karata koje su dostupne u obliku geokodiranog rastera prikladni kao topografska podloga za vizualizaciju drugih tematskih sadržaja.

Za dodatne informacije o digitalnim atlasima gradova i ostalim podacima molimo da nas kontaktirate.