Atlasi država

Digitalni atlasi država pokazali su se vrlo korisnim i štoviše, nezamjenjivim proizvodom unutar GIS zajednice u široj regiji, pa čak i u svijetu. Svoju primjenu, digitalni atlasi država našli su i u mnogim međunarodnim projektima, a njihova točnost, ažurnost i informativnost podloga su za donošenje vrlo važnih odluka.

Atlasi država su izvrstan i koristan izvor informacija za sve geografske analize i istraživanja. Atlasi sadrže osnovne topografske slojeve: administrativne granice, naselja, promet, hidrografiju i osnovne demografske podatke. Baza podataka je strukturirana na način da omogući jednostavnu integraciju sa drugim tematskim podacima za brzu GIS analizu i prikaz.

Digitalni atlasi država često se nadograđuju s drugim GIS bazama podataka iz GDi GISDATA produkcije kao što su DEM, LULC/Clutter, demografski podaci, podaci o poštanskim uredima (ZIP) i ostalim.

Atlasi država izvornik su za izradu različitih tematskih i topografskih karata koje su dostupne i kao geokodirani rasteri. Kao takvi, osobito su prikladni kao topografska podloga za vizualizaciju drugih tematskih sadržaja.

Za dodatne informacije o digitalnim atlasima država i ostalim podacima molimo da nas kontaktirate.