3D podaci i upotreba zemljišta

Prepoznajući potrebu dodavanja treće dimenzije u sve veći broj prostornih analiza GDi GISDATA je proizvela 3D baze podataka za sve države i većinu urbanih područja u regiji. U 3D baze se ubrajaju digitalni modeli reljefa (DEM) i 3D modeli zgrada za urbana područja. Rezolucija podataka ovisi o kartiranom području a kreće se od visoke 5 metarske rezolucije za urbana područja do 25 i više metara za područja država.

Integracijom 3D baza podataka s Atlasima gradova i Atlasima država dobiva se esencijalni set podataka za telekomunikacijsko mrežno planiranje, urbani razvitak, studije utjecaja na okoliš, simulacije prirodnih pojava (požari, poplave) ili ljudskog djelovanja (vojne, policijske, vatrogasne simulacije i dr.) te za kartografsku vizualizaciju.

Jednako važan proizvod, osobito za navedene industrije je i tzv. LULC/Clutter odnosno digitalni model namjene ili korištenja površina. Profesionalnom interpretacijom satelitskih i avio snimaka GDi GISDATA je proizvela LULC/Clutter rezolucije 25-50m za većinu država u regiji, a rezolucije 5m za većinu urbanih područja.

Za dodatne informacije o 3D i LULC/Clutter bazama te ostalim podacima molimo da nas kontaktirate.