Geodemografski podaci i područja poštanskih ureda

Poznavanje lokalne demografije ključ je razumijevanja poslovnih procesa i trendova. Naime, svaka vrsta poslovanja ima svoje klijente te je za razvoj i napredak bitno prepoznati profil svojih kupaca, saznati gdje se oni nalaze te pronaći druge slične njima. Suvremeni pristup poslovanju uključuje geomarketinške analize bazirane prvenstveno na demografskim podacima.

Integracijom vlastitih podatkovnih proizvoda s podacima popisa stanovništva dobiveni su izuzetno zanimljivi i korisni proizvodi koji daju jasnu informaciju o demografskim obilježjima stanovništva i njegovom prostornom razmještaju. Ti su podaci osobito interesantni korisnicima iz poslovnog sektora koji pomoću takvog proizvoda mogu locirati potencijalne kupce, analizirati poslovnu mrežu, planirati marketinške aktivnosti i dobiti čitav niz informacija koje mogu značajno utjecati na poboljšanje poslovnih rezultata.

Geodemografski raster je jedinstven proizvod, nastao prostornim preklapanjem više tematskih slojeva. Ulazni podaci su podaci popisa stanovništva i karta namjene površina (Land use ili Clutter) koja omogućava distribuciju stanovnika proporcionalno tipu naseljenosti. Tako područjima visokih gustih zgrada dobivaju veći ponder za broj stanovnika dok je zelenim ili industrijskim površinama dodijeljen nizak ponder u raspodijeli stanovnika. Podatak o broju stanovnika i kućanstava za područje 50*50m dobiven je naravno procjenom no testiranja su pokazala da su odstupanja vrlo mala a podatak vjerodostojan i vrlo koristan

Područja poštanskih ureda (ZIP kodovi) također su vrlo traženi set podataka, osobito za geomarketing. Područja poštanskih ureda nastaju spajanjem područja naselja koja pripadaju istom poštanskom uredu. Na istom se principu mogu sumirati numerički podaci za naselja, prvenstveno oni o broju stanovnika, kućanstava i dr. Područja poštanskih ureda su dobra referenca za geokodiranje i vizualizaciju podataka vezanih uz adresu što se osobito često koristi kod analize podataka o potrošačima.

Za dodatne informacije o demografskim i ostalim podacima molimo da nas kontaktirate.